Τους δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς τους θα μπορέσουν να ξεπαγώσουν σταδιακά όσοι χρωστούν στην Εφορία αλλά πληρώνουν κανονικά τις δόσεις των ρυθμίσεων που έχουν επιλέξει.

Με αφορμή τη νέα ευκαιρία επανένταξης σε παλιές ρυθμίσεις που χάθηκαν λόγω της πανδημίας αλλά και τη νέα ρύθμιση των κορωνοχρεών με έως 72 δόσεις, το υπουργείο Οικονομικών ξεπαγώνει το μέτρο του ακατάσχετου λογαριασμού (που είχε παγώσει μαζί με τις κατασχέσεις λόγω πανδημίας) προκειμένου να ενεργοποιηθεί στις αρχές του 2022.

Στόχος είναι δοθεί μια πρόσθετη βοήθεια στους συνεπείς φορολογούμενους μέσα σε μια περίοδο που θα τρέχουν παράλληλα ρυθμίσεις, τρέχουσες υποχρεώσεις και παγωμένα κορωνοχρέη.

Το μέτρο προβλέπει τη σταδιακή αποδέσμευση κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών και εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ανάσχεση μιας νέας γενιάς «κόκκινων» οφειλών στην Εφορία. Και αυτό γιατί οι συνεπείς οφειλέτες θα έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους.

Σταδιακά, θα αποκτήσουν και πάλι τον έλεγχο των λογαριασμών τους, οι οποίοι λόγω χρεών που έχουν προς το Δημόσιο είναι δεσμευμένοι ακόμα και για μελλοντικά υπόλοιπα.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το σημερινό όριο των 1.250 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά το άθροισμα των ποσών των δύο τελευταίων μηνιαίων δόσεων που εξοφλήθηκαν, αφού πολλαπλασιαστεί με συγκεκριμένους συντελεστές. Ο προοδευτικά ακατάσχετος λογαριασμός έχει ψηφιστεί από τον Μάιο του 2019, επρόκειτο να ενεργοποιηθεί στις αρχές του 2020, αλλά πάγωσε με την επέλαση της πανδημίας.

Για να κερδίσουν ακατάσχετο όριο πάνω από τα 1.250 ευρώ οι φορολογούμενοι με οφειλές προς το Δημόσιο θα πρέπει:

■ Να έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους και να έχει προηγηθεί η πληρωμή δύο δόσεων.
■ Να δηλώσουν τον λογαριασμό για τον οποίο ζητείται περιορισμός της κατάσχεσης.
■ Να πληρώνουν με συνέπεια τις δόσεις της ρύθμισης.
Δεύτερη ευκαιρία δεν θα υπάρχει. Αν κάποιος χάσει τη ρύθμισή του θα χάνει και το ευεργέτημα της σταδιακής αποδέσμευσης του λογαριασμού.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, ο προοδευτικά ακατάσχετος λογαριασμός θα χτίζεται ως εξής:

■ Ο φορολογούμενος με δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό, αφού υπαχθεί σε ρύθμιση, θα πρέπει να πληρώσει δύο δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών του για να μπορεί τον τρίτο μήνα να ζητήσει αύξηση του ακατάσχετου ορίου.
■ Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των δόσεων ρυθμίσεων του μήνα. Στο ποσό αυτό εφαρμόζεται ο πρώτος συντελεστής 3, ο οποίος δίνει το νέο ύψος του ακατάσχετου λογαριασμού. Για παράδειγμα, εάν η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 500 ευρώ, με την έναρξη της νέας διαδικασίας ο οφειλέτης θα κερδίζει ακατάσχετο όριο 1.500 ευρώ (500Χ3) από 1.250 ευρώ που ισχύει για όλους.
■ Αν η δόση ή οι δόσεις, στον βαθμό που εξυπηρετούνται παράλληλα περισσότερες από μία ρυθμίσεις που μετρά ως βάση αναφοράς είναι για παράδειγμα 50 ευρώ, με την εφαρμογή συντελεστή 3, οδηγεί σε αποτέλεσμα 150 ευρώ. Επειδή το ποσό υπολείπεται των 1.250 ευρώ του ακατάσχετου, δεν προστίθεται, αλλά παραμένει αμετάβλητο το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ. Επισημαίνεται ότι για να αυξήσει κάποιος το όριο του ακατάσχετου θα πρέπει η μηνιαία δόση της ρύθμισης που εξυπηρετεί να είναι μεγαλύτερη των 400 ευρώ.
■ Με την πάροδο των μηνών, όσο η ρύθμιση συνεχίζει να τηρείται, ο συντελεστής αυξάνεται. Για παράδειγμα, σε έναν φορολογούμενο ο οποίος έχει ρυθμίσει τις οφειλές του με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, εξοφλώντας 5 δόσεις των 500 ευρώ μπορεί να «κερδίσει» συντελεστή 3,8 αυξάνοντας τον ακατάσχετο λογαριασμό στα 1.900 ευρώ (500Χ3,8).
■ Κοντά στην πλήρη εξόφληση της οφειλής, το ακατάσχετο όριο πριν ο λογαριασμός ξεμπλοκάρει εντελώς, θα φτάνει στο ανώτατο ύψος με την εφαρμογή του μέγιστου συντελεστή 4,5.
■ Ανάλογα με το πλήθος των δόσεων (πάγια ρύθμιση, ρύθμιση 120 δόσεων, κορωνο-ρύθμιση) το βήμα για την αύξηση του πολλαπλασιαστή ο οποίος θα οδηγεί στο ακατάσχετο θα ποικίλλει.
■ Τα όρια του ακατάσχετου καθορίζονται κάθε μήνα και ισχύουν για ένα μήνα.
■ Αν ο φορολογούμενος ο οποίος έχει κερδίσει αύξηση ακατάσχετου λογαριασμού, χάσει τη ρύθμιση οφειλών εξαιτίας μη καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων, χάνει τον αυξημένο ακατάσχετο αλλά και το δικαίωμα να τον διεκδικήσει εκ νέου.

Πηγή: patrastimes.gr