Η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ισχύει για όλα τα ακίνητα που βρίσκονται στα ακριτικά νησιά, με πληθυσμό κάτω των 1.200 κατοίκων, και όχι μόνο για το ακίνητο της κύριας κατοικίας του φυσικού προσώπου.

 Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν χορηγείται η εν λόγω απαλλαγή, παρότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, αυτή χορηγείται με την υποβολή αίτησης στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ.

Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται νέα «δήλωση ΕΝΦΙΑ – πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου», η οποία αναρτάται ηλεκτρονικά στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο TAXISnet του αιτούντος και στον λογαριασμό αυτού στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο. Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν με την υπ’ αριθμ. Ε.2170/30.10.2020 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, με την οποία δόθηκαν οι κατωτέρω διευκρινίσεις.

Πηγή: patrastimes.gr