Έτοιμος να ανοίξει ο τρίτος γύρος χρηματοδότησης, αυτή την φορά πολύ μικρών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, μέσω του Εγγυοδοτικού Ταμείου και κυβέρνηση και τράπεζες διευθετούν τις τελευταίες λεπτομέρειες με στόχο το νέο πρόγραμμα να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Το συνολικό ύψος χρηματοδότησης θα ανέλθει σε 460 εκατ. ευρώ, θα παρέχονται δάνεια έως 50.000 ευρώ από μία τράπεζα και το 80% του δανείου θα έχει την εγγύηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πρώτοι κύκλοι του Εγγυοδοτικού Ταμείου, που είχαν κρατικές εγγυήσεις 2 δισ. ευρώ αθροιστικά, παρήγαγαν δάνεια ύψους 7,5 δισ. ευρώ και διοχετεύθηκαν σε μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες επικοινωνούν ήδη το νέο υπο-πρόγραμμα που θα βγει στον αέρα τις επόμενες εβδομάδες, με τους πελάτες τους (πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτοπασχολούμενους κ.ά.) προκειμένου να έχουν έτοιμες τις αιτήσεις χρηματοδότησης και το πρόγραμμα να τρέξει γρήγορα.

«Το νέο υποπρόγραμμα χρηματοδότησης με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), που υλοποιείται σε συνεργασία με τις Τράπεζες, στοχεύει στην χρηματοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων με δάνεια κεφαλαίου κίνησης, που θα προέρχονται από ίδια κεφάλαια των τραπεζών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την επιδημική έκρηξη του Covid-19», τονίζει υψηλόβαθμη τραπεζική πηγή.

Βασικά χαρακτηριστικά

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος χρηματοδότησης των πολύ μικρών επιχειρήσεων με τον τρίτο κύκλο του Εγγυοδοτικού Ταμείου είναι τα παρακάτω:

  • Κρατική Εγγύηση: Το δάνειο θα φέρει εγγύηση κατά 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως ακριβώς συνέβη και στους δύο προηγούμενους κύκλους χρηματοδότησης.
  • Συνολικό Ύψος Χρηματοδοτήσεων: Τουλάχιστον 460 εκατ. ευρώ σε νέες χορηγήσεις, σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  • Δικαιούχοι: Όλες οι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, με ετήσιο κύκλο εργασιών την 31.12. 2019 που δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Εξαιρούνται όσες έχουν ενταχθεί στον Α’ και Β’ Κύκλο.

Δάνειο κεφαλαίου κίνησης τακτής λήξης.

  • Επιτόκιo: Euribor 3μηνου + spread που θα το καθορίσει η τράπεζα ανάλογα το πιστοληπτικό προφίλ του πελάτη κλπ
  • Διάρκεια: έως 5 έτη.

Το ποσό του δανείου δεν θα υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, (όποιο είναι μικρότερο):

  • 50.000 ευρώ ή
  • έως το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019,

το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον δικαιούχο.

Ειδικά Χαρακτηριστικά:

Απαγορεύεται η αναχρηματόδοτηση υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών.

Το δάνειο θα το λάβουν από μία εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών.

euro2day.gr

Πηγή: patrastimes.gr