«Προσκλητήριο» για την επιστροφή στην Ελλάδα των νέων ή οικογενειών ολόκληρων που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης, αλλά και για τη φορολογική «μετακόμιση» οποιουδήποτε μισθωτού ή ελεύθερου επαγγελματία, απευθύνει το υπουργείο Οικονομικών. Το «δέλεαρ» δεν είναι μόνον η σταθεροποίηση της χώρας, αλλά η προνομιακή έκπτωση 50% στους φόρους που θα πληρώνει όποιος θα έρχεται στη χώρα μας για 7 ολόκληρα χρόνια.

Το μέτρο καλύπτει όμως και όσους έχουν ήδη, μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του 2020, εφόσον δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος τα έτη 2015 έως και 2019. «Καρδιά» της διαδικασίας δεν είναι οι πρεσβείες της χώρας μας στο εξωτερικό, αλλά η ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.

Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ που ενεργοποιεί το νέο πλαίσιο κινήτρων, προβλέπει ότι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 στην ΔΟΥ Εξωτερικού.

Ποιους αφορά
Φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπάγεται στο ευνοϊκό καθεστώς, εφόσον σωρευτικά:

  • δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα,
  • μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα,
  • παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο, είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και
  • δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μια διετία.

Πώς γίνεται
Ειδικά για όσους αναλαμβάνουν εργασία ή κάνουν έναρξη ατομικής επιχείρησης μέχρι και 31 Ιουλίου φέτος, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών ορίζεται μέχρι τις 30-9-2021.

Τις αιτήσεις εξετάζει η «Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής» και εκδίδει απόφαση έως την 30ή Νοεμβρίου 2021, με την οποία τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει, αναλόγως της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων.

Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 30-9-2021, συνεχίζουν να γίνονται δεκτές, αλλά όχι για το 2021. Εξετάζονται για υπαγωγή του φορολογούμενου στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή. για το επόμενο φορολογικό έτος.

Όσοι επέστρεψαν ήδη
Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και έχουν συνάψει συμβάσεις εργασίας, ή έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών εντός του φορολογικού έτους 2020, μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής, εφόσον δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος τα έτη 2015 έως και 2019.

Για τα πρόσωπα αυτά, εφόσον έχουν αναλάβει εργασία ή έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών πριν τις 4-12-2020, η σύμβαση εργασίας δεν απαιτείται να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη.

Η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών ορίζεται μέχρι τις 30.09.2021.

Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής εξετάζει τις ως άνω αιτήσεις και εκδίδει απόφαση έως την 30ή Νοεμβρίου 2021. Για τα ως άνω φυσικά πρόσωπα, ακόμη και αν ανέλαβαν εργασία το φορολογικό έτος 2020, η υπαγωγή τους στον ειδικό τρόπο φορολόγησης θα ξεκινήσει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2021 και εφεξής.

Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για παραμονή στην Ελλάδα επί μια διετία, αρχής γενομένης από την 1-1-2021.

Σύμφωνα με την απόφαση 1087/2021 της ΑΑΔΕ που έχει αποσταλεί στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, όσοι θα «μετακομίζουν» φορολογικά στην Ελλάδα θα έχουν έκπτωση 50% από τη φορολόγηση των εισοδημάτων τους, αλλά και απαλλαγή από το τεκμήριο κατοχής και χρήσης Ι.Χ. (άρθρο 5-5Γ ΚΦΕ του ν.4172/2013).
newmoney.gr

Πηγή: patrastimes.gr