“Στην εγκύκλιο που θέτει νέα εµπόδια στην επιλογή Β’ Ξένης Γλώσσας στα ∆ηµοτικά με νέα εγκύκλιο (ΑρΠρωτ. Φ52/55240/∆1/18-05-2021) καθορίζεται για το νέο έτος η δήλωση προτίµησης Β’ Ξένης Γλώσσας στα ∆ηµοτικά σχολεία”, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, σημειώνοντας:

“Με βάση αυτή:

Η πλειοψηφία των µαθητών σε επίπεδο τµήµατος καθορίζει τη γλώσσα που θα διδαχθεί ολόκληρο το τµήµα (ως τώρα δινόταν η δυνατότητα µεικτών παράλληλων τµηµάτων και για τις δύο γλώσσες γερµανικάγαλλικά).

  • Καταργείται ο ελάχιστος αριθµός 12 µαθητών/τριών, για το σχηµατισµό τµήµατος Β’ Ξένης Γλώσσας.
  • Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιµήσεις των µαθητών/τριών, η γλώσσα που θα διδαχθούν θα είναι αυτή, για την οποία θα υπάρχουν διαθέσιµες διδακτικές ώρες σε επίπεδο της ∆ιεύθυνσης!

Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει την αύξηση του ορίου µαθητών, που αποφασίστηκε µε το «πολυνοµοσχέδιο Κεραµέως»!!

Αποτέλεσµα:

  1. Να περιορίζεται ακόµα περισσότερο το δικαίωµα των µαθητών στην ελεύθερη επιλογή Β’ Ξένης Γλώσσας.
  2. Θα πεταχτούν εκτός εκπαίδευσης εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, που εργάζονται εδώ και 15 και πλέον έτη ως αναπληρωτές, καθώς τα σχολεία, αλλά και ολόκληρες περιοχές θα «γαλλοποιηθούν» ή «γερµανοποιηθούν» µε βάση τις οργανικές θέσεις της κάθε περιοχής.
  3. Η εγκύκλιος αναφέρει, επίσης, ότι εάν µέχρι την 1η Οκτώβρη δεν έχει καλυφτεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχτηκε, τότε οι µαθητές θα διδάσκονται πάλι τη γλώσσα για την οποία υπάρχει διαθέσιµος εκπαιδευτικός στην περιοχή.

Η υποχρεωτική εκμάθηση Β’ διαφορετικής ξένης γλώσσας, ακόµη και όταν το σύνολο των µαθητών έχει διαφορετική επιλογή µε τη δικαιολογία των διαθέσιµων εκπαιδευτικών, αποτελεί απόδειξη ότι και αυτή η ρύθµιση, δεν έχει σκοπό να εξυπηρετήσει τις µορφωτικές ανάγκες των µαθητών, αλλά αντίθετα τις πετσοκόβει ακόµα περισσότερο προκειµένου να τις «χωρέσει» στα δεδοµένα των περικοπών σε προσωπικό και δαπάνες για την Παιδεία.

∆ιεκδικούµε:

• Άµεση απόσυρση της εγκυκλίου.

• Μόνιµη και σταθερή δουλειά. Μαζικούς – µόνιµους διορισµούς εκπαιδευτικών άµεσα, πριν την έναρξη της επόµενης σχολικής χρονιάς.

• Μονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών, που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στα σχολεία. Μόνο έτσι µπορεί να καταπολεµηθεί στην πράξη η «ασυνέχεια» όχι µόνο στη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας αλλά και συνολικά στη λειτουργία των σχολείων.

• Εκπόνηση συγκεκριµένου σχεδίου για αποκτήσει συνέχεια η διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας από τάξη σε τάξη αλλά και από βαθµίδα σε βαθµίδα µε στόχο την απόκτηση πτυχίου γλωσσοµάθειας για όλες τις ξένες γλώσσες µε την ολοκλήρωση των σπουδών στο σχολείο. Η πιστοποίηση αυτών των γνώσεων να πάψει να είναι ακριβοπληρωµένο εµπόρευµα που δίνεται από ιδιωτικούς φορείς.

• Όχι στην απαξίωση µαθηµάτων και αντικειµένων.

• Να µην αποκλείεται κανένας µαθητής από την ξένη γλώσσα, που επιθυµεί.

• Οργανικές θέσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς και όλες τις ειδικότητες µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες, όπως σήµερα εκφράζονται µε τα χιλιάδες κενά αναπληρωτών. Ο κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το αντικείµενό του.”

Πηγή: patrastimes.gr