Τα συναινετικά διαζύγια θα μπορεί πλέον να εκδίδονται και ψηφιακά, αφού πλέον δεν χρειάζεται η παρουσία στο δικαστήριο των τέως συζύγων, παρά μόνο οι δικηγόροι των 2 πλευρών στον συμβολαιογράφο. Οι πρώην σύζυγοι μπορούν να ρυθμίζουν με κοινή συμφωνία τα θέματα διατροφής και γονικής μέριμνας των παιδιών, ειδικότερα με συμβολαιογραφική πράξη.

Το e-διαζύγιο θα μπει ετσι στη ζωή όσων επιλέξουν να τραβήξουν με κοινή συναίνεση χωριστούς δρόμους, ακόμη και χωρίς τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους. «Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους. (…) Η συμφωνία λύσης του γάμου γίνεται και ηλεκτρονικά με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, μη απαιτούμενης της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής των συζύγων. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο, όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του γάμου», προβλέπεται στη σχετική διάταξη με τίτλο «Συναινετικό Διαζύγιο».

Πηγή: patrastimes.gr