Αν και το ΔΝΤ αναφέρει πως η επέκταση των έκτακτων κυβερνητικών μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού θα οδηγούσε σε υψηλότερο δημοσιονομικό κόστος και θα αύξανε τον κίνδυνο να καταστεί μη βιώσιμο το χρέος, ωστόσο προειδοποιεί πως η πρόωρη απόσυρση των μέτρων θα διατάρασσε την εξομάλυνση των οικονομικών δραστηριοτήτων και θα έβλαπτε την οικονομική ανάκαμψη.

Τα αποτελέσματα της έρευνας του ΔΝΤ δείχνουν ότι οι χρηματιστηριακές αγορές θα αντιδρούσαν αρνητικά σε μια ενδεχόμενη πρόωρη απόσυρση των μέτρων στήριξης ειδικά στην περίπτωση που δεν είχαμε σταθερή μείωση των κρουσμάτων. Ακόμη, κατά το Ταμείο η απόσυρση της στήριξης θα έπληττε περισσότερο τις μικρότερες επιχειρήσεις και ενδεχομένως να προκαλούσε κοινωνικές εντάσεις.

«Μπορεί να μην είναι σοφό να αποσύρουμε τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης όταν η οικονομία δεν έχει βγει ακόμη από το δάσος», σημειώνεται στην έκθεση του ΔΝΤ και σημειώνεται πως ακόμη και όταν ότι δεν θα υπάρχουν νέα κύματα της πανδημίας , τα σημάδια που θα αφήσει πίσω της η κρίση δεν θα επιτρέψουν να επέλθει μια γρήγορη οικονομική ανάκαμψη, ειδικά εάν τα μέτρα στήριξης αποσυρθούν πολύ νωρίς.

Κατά το ΔΝΤ, ακόμη και όταν οι συνθήκες εξομαλυνθούν και εκλείψει ο κίνδυνος της πανδημίας είναι «ύψιστης σημασίας» να υπάρχει ένα σαφές σχέδιο που θα γνωστοποιεί τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση αποσύρει τα έκτακτα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης και το οποίο θα ξεκαθαρίζει πως αυτά θα επανέλθουν σε περίπτωση επιδείνωσης της πανδημικής κατάστασης ή της οικονομικής ανάκαμψης.

«Η εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου θα επιτύχει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ σύνεσης, ευελιξίας και αξιοπιστίας του πλαισίου δημοσιονομικής πολιτικής», αναφέρει το ΔΝΤ.

Πηγή: patrastimes.gr