Πέντε Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια, για την έγκριση διενέργειας συνολικά 972 προσλήψεων εργαζομένων ορισμένου χρόνου στην Τοπική  Αυτοδιοίκηση.

Συγκεκριμένα:

  • Με την 38814/24.5.2021  Απόφαση, ενέκρινε την πρόσληψη 260 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε Δήμους και ΝΠΔΔ αυτών, για χρονικό διάστημα έως 8, έως 9 ή έως 11 μήνες, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.
  • Η 38749/24.5.2021  Απόφαση αφορά την πρόσληψη 165 ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα έως 8 ή έως 9 μήνες σε ΝΠΙΔ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.
  • Με την 38679/24.5.2021  εγκρίθηκαν 477 προσλήψεις ΙΔΟΧ , διάρκειας έως 8 μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ Α’ βαθμού.
  • Η αριθμ. 38591/24.5.2021  Απόφαση έχει ως αντικείμενο την πρόσληψη 51 ΙΔΟΧ, έως 8 μήνες, σε τρεις ΔΕΥΑ.
  • Η αριθμ. 38584/24.5.2021  Απόφαση αφορά την έγκριση 19 ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες σε Δήμους, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντικαταβολών.

Πηγή: patrastimes.gr