Η νέα απόφαση έρχεται σε αντίθεση με την κρίση του ΣτΕ, που στην πρόσφατη απόφασή του επιδίκασε αναδρομικά μόνο έντεκα μηνών σε όλους τους συνταξιούχους

Το Ελεγκτικό Συνέδριο επιδίκασε σε συνταξιούχο αναδρομικά πέντε ετών -για το διάστημα από το 2013 έως το 2018– αντί για το 11μηνο.

Αυτό έκανε γνωστό η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.) σημειώνοντας πως το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε πως ο νόμος Βρούτση (ν. 4093/2012) είναι αντισυνταγματικός μέχρι και σήμερα.

Η νέα απόφαση έρχεται σε αντίθεση με την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που στην πρόσφατη απόφασή του με αριθ. 439/2020 (Ολομέλεια) επιδίκασε αναδρομικά μόνο έντεκα μηνών σε όλους τους συνταξιούχους.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνώρισε την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 35.838,48 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Πηγή: patrastimes.gr