Στα 176 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη ΕΒΙΤΔΑ των ΕΛΠΕ το πρώτο τρίμηνο του 2021 ενώ αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 90 εκατ. ευρώ. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 60 εκατ. ευρώ με τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη στα 2 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρουν τα ΕΛΠΕ, τα υψηλά δημοσιευμένα κέρδη οφείλονται κυρίως στην ανάκαμψη των διεθνών τιμών και την επίπτωσή τους στην αποτίμηση αποθεμάτων, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος των απωλειών που κατέγραψε ο Όμιλος το 2020, όταν η πανδημία οδήγησε σε απότομη μείωση των τιμών αργού πετρελαίου και προϊόντων.

Σε σχέση με τη λειτουργική κερδοφορία, εξαιρώντας δηλαδή την επίπτωση από τις διεθνείς τιμές, οι επιδόσεις των διυλιστηρίων διεθνώς συνεχίζουν να επηρεάζονται από τη μειωμένη ζήτηση πετρελαιοειδών στα καύσιμα κίνησης και ιδιαίτερα σε καύσιμα αεροπορίας, λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις. Η κατηγορία αυτή αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό της παραγωγής και των πωλήσεων τους, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η περίοδος ιδιαίτερα χαμηλών περιθωρίων διύλισης.
Όσον αφορά την ελληνική αγορά, η ζήτηση καυσίμων στο τελευταίο τρίμηνο καταγράφεται ως η χαμηλότερη ιστορικά, καθώς, καθ’ όλη τη διάρκεια του τριμήνου, επικράτησαν αυστηροί περιορισμοί στις εσωτερικές μετακινήσεις και τα ταξίδια.

Επιπλέον, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, αυξήθηκαν σημαντικά οι ποσότητες δικαιωμάτων ρύπων που πρέπει να αγοραστούν από τη διεθνή αγορά.

Αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασμό με τη μεγάλη αύξηση της τιμής τους, επιβαρύνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας των Ευρωπαϊκών διυλιστηρίων και την ανταγωνιστικότητά τους σε σχέση με τρίτες χώρες.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος διατήρησε τις καλές λειτουργικές του επιδόσεις. Συγκεκριμένα, η απόδοση των διυλιστηρίων, η αριστοποίηση εφοδιασμού παρά τη μειωμένη διαθεσιμότητα αργών, η αύξηση μεριδίων αγοράς στην εγχώρια αγορά και η εισαγωγή νέων διαφοροποιημένων προϊόντων στη λιανική εμπορία, καθώς και η ιστορικά υψηλότερη κερδοφορία στον κλάδο Πετροχημικών, αντιστάθμισαν εν μέρει το δυσμενές επιχειρησιακό περιβάλλον.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε τους τελευταίους 14 μήνες είναι το δυσκολότερο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε εδώ και πολλά χρόνια. Όλες οι επιχειρήσεις, ως μέλη μιας οικονομίας και κοινωνίας που δοκιμάζεται από την πανδημία και τις επιπτώσεις της, έχουν επηρεαστεί και προσαρμόζουν αντίστοιχα τη λειτουργία και τη στρατηγική τους. Ο κλάδος των πετρελαιοειδών έχει πληγεί περισσότερο από άλλους, καθώς οι περιορισμοί στις μετακινήσεις και στα ταξίδια εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη ζήτηση των προϊόντων μας.

Σαν αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν σταδιακά ανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα, το διεθνές περιβάλλον διύλισης σημειώνει για τέταρτο τρίμηνο στη σειρά τα χαμηλότερα περιθώρια, ενώ η ζήτηση καυσίμων στις βασικές μας αγορές υπολείπεται σημαντικά του κανονικού επίπεδου. Στο επόμενο διάστημα αναμένουμε ουσιαστική βελτίωση, καθώς η πρόοδος των εμβολιασμών θα επιτρέψει τις εσωτερικές μετακινήσεις αλλά και τα αεροπορικά ταξίδια, σε μια περίοδο σημαντική για τον τουρισμό και ιδιαίτερα για τη χώρα μας.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου αντικατοπτρίζουν αυτό το περιβάλλον, με χαμηλή κερδοφορία στον κλάδο διύλισης ο οποίος λόγω της βαρύνουσας σημασίας που έχει, υπερκαλύπτει τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί στις υπόλοιπες επιχειρηματικές μονάδες του Ομίλου. Στα θετικά του τριμήνου προσμετράται και η υψηλή κερδοφορία κατά ΔΠΧΠ λόγω της αύξησης των τιμών, που καλύπτει μεγάλο μέρος των ζημιών που καταγράφηκαν πέρυσι, ενώ η συνεχιζόμενη μείωση του κόστους χρηματοδότησης επιτρέπει τον σχεδιασμό ενός πιο φιλόδοξου πλάνου ανάπτυξης.

Σε επίπεδο στρατηγικής, είναι πλέον επιτακτική η αναγκαιότητα μετασχηματισμού του Ομίλου και η στροφή προς τη Νέα Ενέργεια με επενδύσεις που συμπληρώνουν τις παραδοσιακές μας δραστηριότητες. Ο Όμιλος λειτουργεί με ένα επιχειρηματικό μοντέλο που σχεδιάστηκε με τα δεδομένα της δεκαετίας του 1990 και έχει μεν καταγράψει μια πετυχημένη πορεία μέχρι σήμερα, αλλά χρειάζεται να αλλάξει λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις, καθώς και τις συνθήκες που αναμένεται να επικρατούν στην αγορά ενέργειας και στην οικονομία στα επόμενα χρόνια.

Το πρόγραμμα «VISION 2025» στοχεύει στο να καταστήσει τον Όμιλο πρωταγωνιστή σε αυτή τη νέα αγορά, μέσα από ένα ολιστικό πρόγραμμα βελτίωσης και ανάπτυξης, το οποίο καθορίζει τη στρατηγική μας σε όλες τις δραστηριότητες σε θέματα ESG, στρατηγικής επενδύσεων, εταιρικής δομής, εταιρικής διακυβέρνησης και της εικόνας του Ομίλου στην αγορά. Αποτελεί έναν φιλόδοξο «οδικό χάρτη», που παρόλες τις δυσκολίες στην υλοποίησή του, είναι απαραίτητο για την περαιτέρω εξέλιξη μας, με σημαντικά οφέλη για όλους τους εμπλεκομένους και την Ελληνική οικονομία.»

Πηγή: patrastimes.gr