Σε 26.370 ανήλθαν οι ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων (εγγραφές νέων επιχειρήσεων) στο σύνολο των τομέων της οικονομίας το β’ τρίμηνο φέτος. Ειδικότερα, παρουσίασαν αύξηση 71% σε σχέση με το β’ τρίμηνο 2020 που είχαν ανέλθει σε 15.419 και μείωση 0,3% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2021 που είχαν ανέλθει σε 26.441.

Στον αντίποδα, καταγράφηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ μόνο 4 πτωχεύσεις τόσο το β’ τρίμηνο 2021 όσο και το β’ τρίμηνο 2020.

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων του 2018, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και αποθήκευση» (95,8%) και στον τομέα «Ενημέρωση και επικοινωνία» (87,5%), ενώ η μικρότερη αύξηση καταγράφηκε στον τομέα «Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης» (46,3%) και στον τομέα «Μεταποίηση» (48,1%).

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι: Βόρεια Ελλάδα «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία» με 2.544 εγγραφές σε σύνολο 7.474, Κεντρική Ελλάδα «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία» με 1.972 εγγραφές σε σύνολο 6.281, Αττική «Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες» με 1.946 εγγραφές σε σύνολο 9.351, Νησιά Αιγαίου- Κρήτη «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία» με 828 εγγραφές σε σύνολο 3.264.

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά κατηγορία νομικής μορφής επιχείρησης, είναι:

  • Ατομικές Επιχειρήσεις: «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία», με 5.492 εγγραφές σε σύνολο 18.796.
  • Προσωπικές Επιχειρήσεις: «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών», με 674 εγγραφές σε σύνολο 2.610.
  • Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας», με 74 εγγραφές σε σύνολο 383.
  • Λοιπές Νομικές Μορφές: «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών», με 654 εγγραφές σε σύνολο 4.581.

Πηγή: patrastimes.gr