Μόνιμο χαρακτήρα τείνει να προσλάβει το μέτρο της αναστολής συμβάσεων, καθώς όσο τα κρούσματα της πανδημίας Covid-19 αυξάνονται, η κυβέρνηση προχωρά στην επέκταση του μέτρου που στηρίζει επιχειρήσεις και εργαζόμενους, χορηγώντας 534 ευρώ για κάθε εργαζόμενο, ανά μήνα, εφόσον η σύμβασή του παραμένει «παγωμένη». Για τον Οκτώβριο, το μέτρο αφορά επιχειρήσεις που ανήκουν σε 72 ΚΑΔ, για εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί έως και τη 15η Σεπτεμβρίου.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ προσδιορίζει τη διαδικασία και περιλαμβάνει στη λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ για τον Οκτώβριο, που έχουν δυνατότητα προσφυγής στο μέτρο των αναστολών, τις επιχειρήσεις τουρισμού (ξενοδοχεία, καταλύματα), επισιτισμού, αθλητισμού, πολιτισμού και μεταφορών καθώς και άλλες που ανήκουν σε πληττόμενους ΚΑΔ, όπως κατασκευή γούνινων ειδών κ.α.

Να σημειωθεί ότι ήδη ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης έχει προαναγγείλει την επέκταση του μέτρου των αναστολών για τον Νοέμβριο αλλά και για τον Δεκέμβριο, ενώ ανάλογα με την πορεία της πανδημίας, τα κυβερνητικά στελέχη δεν αποκλείουν την επέκταση των μέτρων, όπως η αναστολή συμβάσεων και ο μηχανισμός «Συν-Εργασία» και για τους πρώτους μήνες του 2021.

Για τον Οκτώβριο πάντως, οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων και των εργαζομένων θα υποβληθούν συγκεντρωτικά κατά τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου. Συνήθως, δε, γίνονται κατά τη διάρκεια του μήνα και αφορούν όλο τον προηγούμενο. Σύμφωνα πάντως με τη σχετική υπουργική απόφαση, όλες οι επιχειρήσεις που είχαν πρόσβαση στο μέτρο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο διατηρούν την πρόσβαση και για τον Οκτώβριο.

Ειδικά για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που τίθενται σε αναστολή, η νέα ΚΥΑ προβλέπει ότι μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν για 30 ημέρες τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας. Συνεπώς η προστασία φτάνει έως τις 30 Νοεμβρίου.

Προσοχή όμως. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι συμβάσεις εργαζομένων που είχαν τεθεί σε αναστολή πριν τη 15η Σεπτεμβρίου και η οποία έχει ανακληθεί οριστικά, μπορούν να τίθενται εκ νέου σε αναστολή έως 31/10.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής και να θέτουν εκ νέου σε αναστολή τις συμβάσεις εργαζομένων έως 31/10. Μπορούν επίσης να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής ή να κάνουν χρήση του μηχανισμού «Συν-Εργασία» για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις δεν τελούν σε αναστολή ή είχαν τεθεί σε αναστολή.
Και νέες πληρωμές

Εν τω μεταξύ, 158.364 εργαζόμενοι αναμένεται να λάβουν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου την αποζημίωση ειδικού σκοπού ή την επιδότηση μισθού που δικαιούνται για την ένταξή τους στον μηχανισμό «Συν-Εργασία».

Ειδικότερα εγκρίθηκε η δαπάνη ύψους 68,7 εκατ. ευρώ για 158.364 δικαιούχους, που αφορούν, αναλυτικά:

  • Aναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, 116.860 άτομα θα λάβουν αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 58 εκατ. ευρώ.
    Eνταξη στον Μηχανισμό «Συν-Εργασία» για τον μήνα Σεπτέμβριo. Αφορά 41.504 εργαζόμενους, οι οποίοι συνολικά θα λάβουν 10,6 εκατ. ευρώ.
  • Να σημειωθεί ότι οι κατηγορίες που δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία ημέρας -δηλαδή 18 ευρώ ανά ημέρα αναστολής και έως 534 ευρώ ανά μήνα- είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού, αθλητισμού και εποχικά εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία.

Οι εργοδότες των εποχικών ξενοδοχείων και καταλυμάτων που επαναλειτουργούν και προχώρησαν στις επαναπροσλήψεις έχουν το δικαίωμα να θέσουν έως και το 100% του προσωπικού σε αναστολή από 1η Ιουνίου έως και 31 Οκτωβρίου.

euro2day.gr

Πηγή: patrastimes.gr