Την επιστροφή της ειδικής αποζημίωσης ύψους 534 ευρώ για τον μήνα Μάιο μπορεί να ζητήσει η ΑΑΔΕ σε περίπτωση που διαπιστώσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ότι ο δικαιούχος εργοδότης έχει προβεί εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού σε απολύσεις εργαζομένων τμήματος ή του συνόλου που είχαν τεθεί σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους.

Επιπλέον επισημαίνεται πως εάν από τα μέσα Μαρτίου έως τις 31 Μαΐου 2020 ο εργοδότης δεν έχει διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας τότε είτε κόβεται από την ειδική αποζημίωση είτε του ζητείται να την επιστρέψει.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάιο είναι:

  • Ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ.
  • Αυτοτελώς απασχολούμενοι, δηλαδή πρόσωπα που ασκούν ανεξάρτητο επάγγελμα για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ.
  • Ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και 20 εργαζόμενους κι έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Πηγή: patrastimes.gr