Παγώνουν» για 60 ημέρες οι επιταγές που λήγουν από 1η έως και 31 Μαίου 2021 για τις κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή:

  • Αναστέλλονται από 1/5/2021 έως και 31/5/2021 για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας των επιχειρήσεων που είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους είτε έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά 60 ημέρες από την ημερομηνία που αναγράφεται σε κάθε αξιόγραφο.

Ταυτόχρονα με την ίδια τροπολογία, παρατείνονται έως και τις 31.8.2021 οι προθεσμίες καταβολής:

  • των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), (πρόκειται για οφειλές που λήγουν ή έληξαν από 1/4/2021 έως 30/4/2021).
  • Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις ΔΟΥ βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η.4.2021 και την 31η.5.2021 για τους οριζόμενους κομιστές αξιογράφων.
  • Χορηγείται παράταση του ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, κατά παρέκκλιση των ειδικότερα οριζόμενων διατάξεων για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορονοϊού COVID-19, υπό τις ειδικώς οριζόμενες προϋποθέσεις και προθεσμίες.

Πηγή: patrastimes.gr