Ενα μεγαλόπνοο σχέδιο το Ελλάδα 2.0 ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κι ανέπτυξαν οι αρμόδιοι υπουργοί και μέλη της κυβέρνησης. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι ένας πολύ καλά μελετημένος οδικός χάρτης με 170 έργα, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Στηρίζεται σε 4 πυλώνες, την ψηφιακή μετάβαση του Κράτους και της Οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, την πράσινη Οικονομία, και την εκτίναξη της παραγωγικής δραστηριότητας. Πρόκειται για ένα σχέδιο που καλύπτει όλη την Ελλάδα, αφορά σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, και το οποίο φιλοδοξεί να δημιουργήσει 200.000 θέσεις εργασίας αλλά και να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 7 μονάδες την επόμενη 6ετία, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στην παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Σύμφωνα μ’ αυτό, το 2.0 θα δημιουργήσει μια θεμελιώδη αλλαγή οικονομικού υποδείγματος. Τοποθετώντας την ελληνική οικονομία σε έναν ενάρετο κύκλο αυξημένων επενδύσεων, απασχόλησης και ανάπτυξης, θα προκαλέσει σημαντική αύξηση του ΑΕΠ, και θα καταστήσει τις επενδύσεις και τις εξαγωγές κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας.

Οι 4 βασικοί πυλώνες είναι οι εξής:
Πράσινη μετάβαση
Ψηφιακή μετάβαση
Απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή
Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας

Πόροι: 30.919.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης – Συνολικοί επενδυτικοί πόροι 57.467.000 ευρώ

Εμβληματικές επενδύσεις Ι
«Εξοικονομώ» για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιο
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών και επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας
Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, επενδύσεις στη βιοποικιλότητα και ενίσχυση της πολιτικής προστασίας
Πολεοδομικά σχέδια παντού & στρατηγικές αστικές αναπλάσεις
Υποδομές 5G, υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια, ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νησιών
Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημόσιου (Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη, ΕΦΚΑ, Πολεοδομίες, αδειοδοτήσεις κ.λπ.), με έμφαση στη διαλειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση του πολίτη
Ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών και on line διασύνδεση τους με τις επιχειρήσεις
Εμβληματικές επενδύσεις ΙI
Ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις (πράσινος, ψηφιακός μετασχηματισμός, καινοτομία, εξωστρέφεια)
Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα σε νέα, μεγάλα έργα υποδομών (αρδευτικά, σιδηρόδρομοι)
Επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της αγροδιατροφής ως κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης
Μεγάλες επενδύσεις στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού (έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες)
Μεγάλες επενδύσεις στην υγεία, την παιδεία και την κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων
Εμβληματικές μεταρρυθμίσεις Ι
Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης για ΑΠΕ
Προώθηση της ηλεκτροκίνησης μέσω ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου
Υλοποίηση της μεταρρύθμισης του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού
Υποδομές επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς των 2000 κατοίκων σε τουριστικές περιοχές
Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την παροχή «πελατοκεντρικών» ψηφιακών υπηρεσιών από την πλευρά της δημόσιας διοίκησης
Μετάβαση στην τεχνολογία 5G και διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών
Προώθηση της μετάβασης σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις
Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ

Εμβληματικές μεταρρυθμίσεις ΙΙ
Μεταρρυθμίσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση του επιχειρείν και την υποστήριξη των επενδύσεων
Αναβάθμιση ερευνητικών κέντρων της χώρας
Ριζική αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού
Μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας (εκσυγχρονισμός και απλοποίηση)
Μεταρρύθμιση ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης
Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ψηφιακή εξυπηρέτηση για τηλεϊατρική
Μηχανισμός αξιολόγησης ισότητας και διακρίσεων στους χώρους εργασίας
Ενίσχυση βρεφονηπιακών σταθμών σε επιχειρήσεις
Κίνητρα για την αύξηση της δηλωμένης εργασίας στον χώρο του πολιτισμού και καταπολέμηση της κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνών
Δάνεια – Βασικές αρχές
Πράσινη ανάπτυξη
Ψηφιακή μετάβαση
Εξωστρέφεια
Καινοτομία
Μεγέθυνση μέσω συγχωνεύσεων εξαγορών και συνεργασιών
Βασικές αρχές
€ 12,7 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
Κινητοποίηση € 31,8 δισ. επενδύσεων
Αποκλειστικά για ιδιωτικές επενδύσεις με κριτήρια αγοράς
Μέγιστη χρηματοδότηση 50%
Χωρίς κρατικές εγγυήσεις
Συμμετοχή τραπεζών και επενδυτών (τουλάχιστον 30% και 20% αντιστοίχως)
Χρηματοδότηση μόνο επιλέξιμων έργων βάσει των στρατηγικών πυλώνων
Τα δάνεια θα δοθούν μέσω Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (IFIs) και του Τραπεζικού Συστήματος
Μακροοικονομικά αποτελέσματα
Δημιουργία 180.000 νέων θέσεων εργασίας
Αύξηση του ύψους του πραγματικού ΑΕΠ κατά 7% μέχρι το 2026
Μόνιμα κέρδη στο ΑΕΠ και στην απασχόληση εξαιτίας των μεταρρυθμίσεων, και της αύξησης της παραγωγικότητας
Η αύξηση θα προέλθει κυρίως μέσω αύξησης των ιδιωτικών επενδύσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τον φάκελο των δανείων. Σημαντική συνεισφορά θα έχουν και οι αυξημένες δημόσιες επενδύσεις, που θα χρηματοδοτηθούν από τον φάκελο των επιχορηγήσεων
Αύξηση ιδιωτικών επενδύσεων κατά 20%
Οι μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου Ελλάδα 2.0 θα συνεισφέρουν και αυτές στην άνοδο του ΑΕΠ τα επόμενα πέντε χρόνια, μέσα από διάφορα κανάλια, όπως η αύξηση των εξαγωγών

Πηγή: patrastimes.gr