Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα νέα στοιχεία σχετικά με την πορεία των μεταλλάξεων του κορονοϊού στη Δυτική Ελλάδα. Από την ανάλυση των νέων δειγμάτων προκύπτει, ότι στην περιοχή εξακολουθεί να κυριαρχεί η αποκαλούμενη Βρετανική μετάλλαξη ενώ προβληματίζει η σημαντική ποσοστιαία αύξηση ως προς τον εντοπισμό δειγμάτων θετικών στην αποκαλούμενη “Αθηναϊκή” μετάλλαξη.

Τα νέα δεδομένα για την περιοχή διαμορφώνονται ως εξής:

Πηγή: patrastimes.gr