Οι στρατολογικές υπηρεσίες επί του παρόντος θα δέχονται το κοινό κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης μετάδοσης του κορονοϊού (COVID-19), όπως ανακοινώθηκε από τη Στρατολογία.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι μέσω του ιστότοπου της Στρατολογίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση, κάνοντας χρήση των κωδικών τους taxisnet, για τις ακόλουθες προσφερόμενες υπηρεσίες:

 • Αναβολή λόγω σπουδών σε Λύκειο – Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας – Γυμνάσιο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
 • Αναβολή ως υποψήφιος σπουδαστής ανωτέρων – ανωτάτων σχολών
 • Αναβολή λόγω σπουδών σε ΙΕΚ – Σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Εσπερινό λύκειο- Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ ή ΣΕΚ,
 • Αναβολή λόγω σπουδών σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή – Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης – Μεταπτυχιακό,
 • Αναβολή για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος,
 • Αναβολή για κοινωνικούς λόγους,
 • Αναβολή ως Μόνιμος Κάτοικος Εξωτερικού,
 • Αναβολή ως πολιτογραφηθείς,
 • Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων – ανωτάτων σχολών,
 • Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών,
 • Κατάθεση Οφειλόμενου Πιστοποιητικού Σπουδών,
 • Ένταξη σε προηγούμενη ΕΣΣΟ,
 • Κατάταξη ως Πρότακτος,
 • Μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης θητείας,
 • ‘Αρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης και
 • Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.

Ποιες άλλες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες

Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μπορούν να αιτηθούν, κάνοντας χρήση των κωδικών τους taxisnet, την έκδοση Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης. Οι γεννηθέντες το έτος 2003 (κλάσης 2024) μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής μέσω της ιστοσελίδας,κάνοντας χρήση των κωδικών τους taxisnet.

Oι υπόλοιπες υπηρεσίες, θα παρέχονται από τις στρατολογικές υπηρεσίες µε ηλεκτρονικό τρόπο, μόνο µέσω e-mail ή μέσω της σχετικής σελίδας «www.stratologia.gr». Για τα ηλεκτρονικά αιτήματα απαιτείται η εκτύπωση, συμπλήρωση και υπογραφή της σχετικής αίτησης και η αποστολή της στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία σε μορφή pdf, με επισύναψη των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών που ορίζονται σε μορφή pdf.

Για τυχόν απορίες που άπτονται ζητημάτων στρατολογικής φύσης, το κοινό μπορεί να απευθύνεται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (07:00 έως 15:00) στα τηλέφωνα που παραπέμπει η ιστοσελίδα, μέσω της ανακοίνωσης.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα που αφορά αποκλειστικά και μόνο την είσοδό του μέσω TAXISnet, μπορεί να καλεί κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (07:00 έως 15:00) στα τηλέφωνα που παραπέμπει η ιστοσελίδα.

Πηγή: patrastimes.gr