Εκπνέει αύριο Κυριακή  9 Μαΐου  η προθεσμία  για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα Γέφυρα 2 για την επιδότηση δόσεων επιχειρηματικών δανείων με ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου  22.000 αιτήσεις ενώ σύμφωνα με σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου στα τέλη του μήνα να καταβληθεί η πρώτη κρατική επιδότηση, η οποία θα καλύψει αναδρομικά και το μήνα Απρίλιο.

Το πρόγραμμα 300 εκατ. ευρώ αφορά τόσο τις επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τις οφειλές τους κανονικά, όσο και τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Το ποσοστό επιδότησης, η οποία διαρκεί 8 μήνες, για τα εξυπηρετούμενα δάνεια ξεκινά από 90% μηνιαίως για τους 3 πρώτους μήνες, υποχωρεί στο 80% τους επόμενους 3 και στο 70% τους τελευταίους 2 μήνες.

Το ανώτατο ύψος της επιδότησης δεν μπορεί να είναι πάνω από: 

– 600 ευρώ για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν εργαζόμενους

– 5.000 ευρώ, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους

– 15.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 11 έως 50 εργαζόμενους σε ετήσια βάση

– 50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση .

Χαμηλότερη είναι  η επιδότηση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ποσοστό της επιδότησης αρχίζει από 80% μηνιαίως για τους 3 πρώτους μήνες, υποχωρεί στο 70% τους επόμενους 3 και στο 60% τους τελευταίους 2 μήνες.

Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία επιδότηση  δεν μπορεί να υπερβαίνει τα:

– 500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζόμενους

– 4.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα καιεπιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών  επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους σε ετήσια βάση

– 12.500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων.

– 40.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση.

Τα βασικά κριτήρια

Τα κριτήρια για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία με εξυπηρετούμενο δάνειο είναι:

– να μην απασχολεί προσωπικό

– να έχει κύκλο εργασιών έως 42.000 ευρώ

– να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 40.000 ευρώ

– να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 40.000 ευρώ.

– να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 600.000 ευρώ.

Για πολύ μικρή επιχείρηση με εξυπηρετούμενο δάνειο θα πρέπει:

– να έχει έως 10 άτομα προσωπικό

– να έχει κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ

– να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατ. ευρώ

– να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 150.000 ευρώ

– να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ

Τα κριτήρια για μικρή επιχείρηση που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

– να έχει έως 50 άτομα προσωπικό

– να έχει κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ

– να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατ. ευρώ

– να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 750.000 ευρώ

– να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 10 εκατ. ευρώ

Μια μεσαία επιχείρηση που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο θα πρέπει:

– να έχει έως 250 άτομα προσωπικό

– να έχει κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ

– να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ

–  να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ

– να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ

Πηγή: patrastimes.gr