Τη θεσμοθέτηση δεοντολογικού κανονισμού λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και την πρόβλεψη αποτελεσματικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασής του, θα ζητήσει από υπουργό Οικονομικών και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, θα ζητήσει άμεσα η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Ειδικότερα, η συντονιστική επιτροπή, σε εκτέλεση της από 9.6.2021 απόφασης της Ολομέλειας για αποχή των δικηγόρων από διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, «διαμόρφωσε συγκεκριμένο πλαίσιο αποχής, το οποίο και θα αποστείλει στους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, προκειμένου να εισηγηθούν σχετικά, εντός της εβδομάδας, στα οικεία Διοικητικά Συμβούλια προς λήψη αποφάσεων».

Παράλληλα η συντονιστική επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που έχουν ανακύψει σε βάρος οφειλετών αλλά και δικηγόρων, θα αποστείλει άμεσα επιστολή στον υπουργό Οικονομικών και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία θα ζητήσει την άμεση νομοθετική θεσμοθέτηση δεοντολογικού κανονισμού λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και την πρόβλεψη αποτελεσματικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασής του.

Ακόμη, αντιπροσωπεία της συντονιστικής επιτροπής της συναντήθηκε με εκπροσώπους της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων doValue, όπου εξετέθησαν όλα τα ζητήματα που επώνυμα είχαν θέσει οι δικηγόροι από όλη την επικράτεια για αθέμιτες και προσβλητικές πρακτικές της εν λόγω εταιρείας προς τους πληρεξούσιους δικηγόρους οφειλετών της.

Κατόπιν αυτού, η επίμαχη εταιρεία δεσμεύθηκε εγγράφως, ότι:

«α) Θα δέχεται όλες τις νόμιμα θεωρημένες εξουσιοδοτήσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων, έστω κι αν αυτές δεν ταυτίζονται με το από αυτήν εκπονηθέν πρότυπο.

β) Η επικοινωνία της εταιρείας θα γίνεται μόνο με τους πληρεξούσιους δικηγόρους των οφειλετών και όχι με τους ίδιους τους δανειολήπτες.

γ) Θα δίνει προτεραιότητα στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση των δικηγόρων nκαι στην, κατά το δυνατόν, ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους».

Πηγή: patrastimes.gr