Σε νέο «κρυφό» δανεισμό, πέραν του δεκαετούς ομολόγου, προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να ενισχύσει τα ταμειακά διαθέσιμα του δημοσίου, τα οποία έχουν πληγεί δραματικά λόγω των αυξημένων δαπανών που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού.

Εκτός από την έκδοση του δεκαετούς ομολόγου που απέφερε στα δημόσια ταμεία 3 δισ. ευρώ, το ΥΠΟΙΚ προέβη αθόρυβα και σε νέο έκτακτο βραχυπρόθεσμο δανεισμό ύψους 600 εκατ. ευρώ, μέσω των ετήσιων εντόκων γραμματίων.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τις αυξημένες ταμειακές ανάγκες του δημοσίου, αλλά και τους φόβους του οικονομικού επιτελείου για την συνέχεια, καθώς στην οικονομία επικρατεί η απόλυτη αβεβαιότητα ως προς το βάθος της ύφεσης, το ύψος της ανεργίας και γενικά για τους κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν.

Στόχος σύμφωνα με το «sofokleousin.gr», είναι η ενίσχυση των ρευστών διαθεσίμων, καθώς συνεχίζονται οι αυξημένες δαπάνες ενώ μάλιστα τώρα είναι η περίοδος που οι δαπάνες θα αυξηθούν δραματικά. Μεταξύ άλλων το δημόσιο θα πρέπει να καταβάλλει στον ΕΦΚΑ τις εισφορές των εργαζομένων που ήταν ή εξακολουθούν να είναι σε αναστολή από τον περασμένο Μάρτιο, να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα «Συν-Εργασία» και να καλύψει τις «τρύπες» στον προϋπολογισμό από τις αναστολές πληρωμής των φορολογικών χρεών.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών δανείστηκε εκτάκτως ποσό ύψους 1,2 δισ. ευρώ, με εκδόσεις εντόκων γραμματίων, σε διάστημα λιγότερο από 1,5 μήνα.

  • Πώς έγινε ο… αθόρυβος δανεισμός

Ο «κρυφός» δανεισμός πραγματοποιήθηκε με τα ετήσια έντοκα γραμμάτια, με τα οποία ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους δανείστηκε επιπλέον ποσό ύψους 600 εκατ. ευρώ.

Αυτό έγινε με την αύξηση του όγκου του ζητούμενου ποσού, σε σχέση με το ποσό των λήξεων από την προηγούμενη έκδοση. Αναλυτικότερα, στις 12 Ιουνίου, έληξαν ετήσια έντοκα γραμμάτια ύψους 1 δισ. ευρώ, τα οποία εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2019.

Συνήθως, οι εκδόσεις των εντόκων γραμματίων, αναχρηματοδοτούν τα έντοκα που λήγουν, κάθε φορά και τα ποσά που αντλεί κάθε φορά το υπουργείο Οικονομικών είναι ισόποσα των λήξεων.

Ο στόχος του ΥΠΟΙΚ για το 2020 ήταν να μειώσει τον όγκο του βραχυπρόθεσμου δανεισμού και άρα, οι νέες εκδόσεις θα ήταν είναι μικρότερες των λήξεων. Όμως λόγω των πανδημίας και των έκτακτων χρηματοδοτικών αναγκών, οι νέες εκδόσεις είναι αυξημένες.

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα έκδοση των ετήσιων εντόκων γραμματίων, ήταν 1 δισ. ευρώ, αλλά με την αποδοχή των αποκαλούμενων μη ανταγωνιστικών προσφορών (30% + 30%) το ποσό που αντλήθηκε έφτασε σε 1,6 δισ. ευρώ.

Την πρώτη ημέρα της δημοπρασίας αντλήθηκε το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ, (1.000 εκ. ευρώ, +30%) και την επόμενη αντλήθηκε επιπλέον ποσό ύψους 300 εκατ. ευρώ. Αν ληφθεί υπόψιν ότι οι λήξεις των ετήσιων εντόκων γραμματίων στις 12 Ιουνίου 2020, ήταν 1 δισ. ευρώ, σημαίνει ότι το δημόσιο δανείστηκε επιπλέον ποσό ύψους 600 εκατ. ευρώ, για να ενισχύσει τα ταμειακά του αποθέματα.

Είναι η δεύτερη φορά που το υπουργείο Οικονομικών δανείζεται επιπλέον ποσό μέσω των εντόκων γραμματίων. Η πρώτη ήταν στις 29 Απριλίου, όταν εκδόθηκαν εξάμηνα έντοκα γραμμάτια. Με τη δημοπρασία τότε, ο ΟΔΔΗΧ άντλησε ποσό ύψους 1,6 δισ. ευρώ, ενώ οι λήξεις των εντόκων γραμματίων την ίδια περίοδο, ήταν ύψους 1 δισ. ευρώ.

Έτσι, σε διάστημα λιγότερο από 1,5 μήνα, το υπουργείο Οικονομικών δανείστηκε επιπλέον ποσό ύψους 1,2 δισ. ευρώ με βραχυπρόθεσμους τίτλους, παράλληλα με τον δανεισμό μέσω εκδόσεων 7ετών και 10ετών ομολόγων.

Πηγή: patrastimes.gr