Κατεστραμμένες καλλιέργειες, καμένες κατοικίες, επιχειρήσεις που παραδόθηκαν στις φλόγες, χαμένο ζωικό κεφάλαιο. Στις περιοχές που έχουν ήδη υποχωρήσει οι φλόγες, αναδεικνύονται τα τεράστια προβλήματα μεταξύ των οποίων και τα οικονομικά. Μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου και λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει ένα πολύμηνο μπαράζ καταβολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, δεκάδες χιλιάδες πολίτες μένουν μετέωροι.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοινώθηκε το πακέτο με τα μέτρα στήριξης ωστόσο απαιτείται ταχύτητα τόσο στην καταγραφή των ζημιών που έχουν γίνει όσο και στην οργάνωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι καταβολές των ενισχύσεων. Σημειώνεται ότι σχεδιάζεται οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Η “εμπειρία” των τελευταίων μηνών – με τη Μήδεια και τις υπόλοιπες φυσικές καταστροφές- έχει ήδη οδηγήσει στην ψήφιση ενός νόμου (του 4797/2021) κάτι που σημαίνει ότι οι υπηρεσίες των εμπλεκόμενων υπουργείων έχουν το απαιτούμενο πλαίσιο για να πατήσουν “γκάζι”.

Δεν αρκεί όμως. Μέσα στις επόμενες ημέρες και παράλληλα με τη διαδικασία καταγραφής των ζημιών θα πρέπει να εκδοθεί σειρά υπουργικών αποφάσεων. Οι αποζημιώσεις που θα απαιτηθούν για αποκατάσταση κατοικιών, επιχειρήσεων, φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, θα ανέλθουν σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια ακόμη διάσταση των συνεπειών: στη διετία 2020-2021, ο “λογαριασμός” για τις αποζημιώσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές θα ξεπεράσει τα 1,5 δισ. ευρώ.

Υπουργικές αποφάσεις χρειάζονται για τα ακόλουθα μέτρα στήριξης:

1. Για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων. Έχει ανακοινωθεί ότι στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα ανασταλεί η πληρωμή όλων των εκκρεμών βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων τόσο για φυσικά πρόσωπα όσο και για επιχειρήσεις για έξι μήνες. Η υπουργική απόφαση θα πρέπει να ορίζει το ποια φυσικά πρόσωπα και ποια νομικά πρόσωπα θα δικαιούνται της εξάμηνης αναστολής και ποια όχι.

2. Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μεταφορών και Υποδομών, δύναται, σε συνέχεια της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, να δοθεί επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης των μόνιμων κατοίκων, οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

3. Για την παροχή στεγαστικής συνδρομής. Είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά μέτρα στήριξης καθώς προβλέπει 80% δωρεάν κρατική αρωγή για την επισκευή ή ανακατασκευή. Θα απαιτηθεί ΚΥΑ όλων των εμπλεκόμενων υπουργείων προκειμένου να οριοθετηθούν οι πληγείσες περιοχές και η διαδικασία για την υλοποίηση του μέτρου.

4. Για την ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών, επίσης θα χρειαστεί η έκδοση υπουργικής απόφασης.

Έχει ανακοινωθεί ότι θα ισχύσουν τρεις παρεμβάσεις:

1. κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών (μετά τον προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων),

2. αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων), και

3. δοσοποίηση των οφειλομένων μετά το 6μηνο σε 12-24 μηνιαίες δόσεις.

Το πακέτο στήριξης περιλαμβάνει και τα ακόλουθα μέτρα:
Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή. Στα πληττόμενα από την πυρκαγιά νοικοκυριά θα καταβληθούν, σε συνεργασία με τους δήμους, χρηματικά ποσά ανάλογα με την καταγραφή των ζημιών μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, από έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την καταβολή αποζημιώσεων, που είναι (α) οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 ευρώ, σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του, (β) εκτός αυτού του ποσού, οι οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 600 ευρώ, (γ) επιπλέον οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, (δ) οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, για την επισκευή ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας, και (ε) οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή. Αυτές οι οικονομικές ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι ακατάσχετες.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο [ν. 4797/2021 (ΦΕΚ Α΄ 66/23-04-2021)], το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την αποζημίωση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, η οποία και συστήνει σχετικές επιτροπές που προχωρούν στην εκτίμηση των ζημιών σε κάθε επιχείρηση.

Ειδικότερα, η επιχορήγηση μέρους της εκτιμηθείσας ζημιάς περιλαμβάνει τη ζημιά σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Έτσι, με την προώθηση, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με την Περιφέρεια, της διαδικασίας εκτίμησης των ζημιών στις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις δύναται να χορηγηθεί άμεσα μία προκαταβολή επί της εκτιμηθείσας ζημίας και – αφού ολοκληρωθεί η εκτιμητική διαδικασία – να χορηγηθεί και το τελικό ποσοστό επιχορήγησης επί της εκτιμηθείσας ζημιάς.

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Τα κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που θα κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πυρκαγιάς και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, δύναται να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του έτους εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή, με την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο αυτόν η κυριότητα ή το εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο ανήκει στον υπόχρεο σε φόρο του έτους αυτού. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας.

Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Σε συνέχεια σχετικής διάταξης στον ν. 4797/2021, δύναται να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για την αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των πληττόμενων από την πυρκαγιά. Ειδικότερα, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις νομικές οντότητες που δικαιούνται το συγκεκριμένο μέτρο, αναστέλλεται, για έξι (6) μήνες, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή.

Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του εξαμήνου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Στήριξη αγροτών από τον ΕΛ.Γ.Α. Ο ΕΛ.Γ.Α., σε συνέχεια και της έκτακτης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομικών, θα στηρίξει τους αγρότες, των οποίων η παραγωγή επλήγη από τις πυρκαγιές, ενώ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα διαμορφωθούν χρηματοδοτικά εργαλεία για να καλυφθούν και άλλες περιπτώσεις πληττόμενων αγροτών και παραγωγών του πρωτογενούς τομέα, που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο αποζημιώσεων του κανονισμού του ΕΛ.Γ.Α.

Πηγή: patrastimes.gr