Στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ της περασμένης Παρασκευής, ο Γιώργος Σταθάκης εκ μέρους της Επιτροπής Θέσεων παρουσίασε τις Θέσεις που συζητηθούν στον προσυνεδριακό διάλογο τους επόμενους μήνες.

Το Πολιτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το κείμενο της εισήγησης.

Όρισε μάλιστα επιτροπή από τους κ. Λιάκου, Ξενογιαννακοπούλου, Τσακαλώτο, Αχτσιόγλου και Παππά για να ενσωματώσει τις όποιες παρατηρήσεις.

Στη συνέχεα, θα συζητηθεί διαδικτυακά στις οργανώσεις του κόμματος και θα παρουσιαστεί σε θεματικές διαδικτυακές εκδηλωσεις

Η καταπολέμηση των ανισοτήτων
Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν σε προτεραιότητα την καταπολέμηση των ανισοτήτων.

Μεταξύ άλλων στο κείμενο αναφέρεται ότι:

«Η απάντησή μας στο ζήτημα των ανισοτήτων και της ανασφάλειας επικεντρώνεται σε τρία επίπεδα: α) στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ιδίως στους τομείς της υγείας, της παιδείας και της κάλυψης των αναγκών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, β) Στην παρέμβασή μας στις εργασιακές σχέσεις. Ο προσδιορισμός των μισθών, οι συλλογικές συμβάσεις και οι συνθήκες στην αγορά εργασίας είναι καθοριστικές για την κατανομή του εισοδήματος ανάμεσα σε κέρδη και μισθούς και γ) στο φορολογικό σύστημα που μέσω της αναδιανομής του εισοδήματος παίζει θεμελιακό ρόλο στην χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους και των υπόλοιπων κοινωνικών αναγκών».

Φορολογία
Οι βασικές παρεμβάσεις που επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ στη φορολογία είναι:

-Αυστηροποίηση των κανόνων έναντι των συναλλαγών με φορολογικούς παραδείσους και συντονισμένη δράση με βάση το τρίπτυχο ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικές πληρωμές και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις φορολογικών δηλώσεων – καταθέσεων

-Αποκλεισμός επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν η αξιοποιούν φορολογικούς παραδείσους από κάθε είδους δημόσιες πολιτικές στήριξης όπως επενδυτικά κίνητρα, επιχορηγήσεις, εγγυήσεις.

-Αναδιαμόρφωση της κλίμακας φορολογίας φυσικών προσώπων προς μία πιο προοδευτική φορολόγηση, επανεξέταση όλων των φόρων, εισφορών και τελών, μαζί και αυτών που μπήκαν έκτακτα στην περίοδο των μνημονίων,

-Μετάταξη σε χαμηλότερη κατηγορία ΦΠΑ αγαθών και υπηρεσιών που καλύπτουν βασικές ανάγκες και στοχευμένες παρεμβάσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην ίδια κατεύθυνση.

-Μείωση του φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) στις μικρές και μεσαίες περιουσίες και αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας των εισοδημάτων από ενοίκια με στόχο την πιο προοδευτική φορολόγησή τους.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι στο κείμενο δεν αναφέρεται ρητά η αύξηση της φορολογίας των μεγάλων εισοδημάτων.

Καταπολέμηση της ανεργίας
Αντιστοίχως, τα μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας που προβλέπουν οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, είναι:

-Νομοθετικές ρυθμίσεις για προστασία των εργαζομένων σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης: Θέσπιση πλαισίου για την κατάργηση της εικονικής εργολαβίας. Ρύθμιση και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων όσων εργάζονται σε αποσχίσεις κλάδων. Μετατροπή σε αορίστου χρόνου των συμβάσεων όσων εργάζονται με μπλοκάκια ή διαρκώς ανανεούμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

-Αναγνώριση των εργαζομένων σε πλατφόρμες ως μισθωτών, για τη στοιχειώδη κατοχύρωση τους στα θέματα ωραρίου, μισθού και προστασίας της υγείας και ασφάλειας.

-Θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης της τηλεργασίας ως μισθωτής εργασίας από απόσταση με απαγόρευση μονομερούς μετατροπής της εργασίας σε τηλεργασία, διασφάλιση ωραρίου εργασίας και δικαιώματος αποσύνδεσης, διασφάλιση προϋποθέσεων ελέγχου, προστασία της προσωπικής ζωής και των ατομικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

-Μεταρρύθμιση του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης και σύνδεσή του με τις υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης ανέργων του ΟΑΕΔ

-Αναβάθμιση του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας με σκοπό την παρακολούθηση των τάσεων της απασχόλησης και της ανεργίας, την έγκαιρη διάγνωση των αναγκών σε ειδικότητες και δεξιότητες και την αξιοποίησή της για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας.

-Ισχυρά προγράμματα επιδότησης της διατήρησης θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα στο διάστημα αμέσως μετά τη λήξη της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας

-Αναβάθμιση και αύξηση της κλίμακας των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας και δημιουργίας προσωρινών θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα

-Ειδικά προγράμματα νέων θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες στο δημόσιο τομέα προς υλοποίηση συγκεκριμένων έργων και στον ιδιωτικό τομέα για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

-Ολοκληρωμένα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης-κατάρτισης-επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο και σύνδεσή τους με τα περιφερειακά/τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα με έμφαση στους νέους.

Να σημειώσουμε ότι στα μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας δεν περιλαμβάνεται η ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων.

Πρόνοια, Υγεία Ασφαλιστικό
Οι βασικές παρεμβάσεις για την Πρόνοια είναι:

-Καθολικό σύστημα υποστήριξης του παιδιού από τη στιγμή γέννησης μέχρι την ενηλικίωσή του και κάθε εργαζόμενης και άνεργης μητέρας μέσω της ενίσχυσης του συστήματος των βρεφονηπιακών σταθμών του διπλασιασμού του επιδόματος παιδιού για τα 4 πρώτα χρόνια της ζωής του και άλλων μέτρων.

-Καθιέρωση και διασφάλιση του φροντιστή αναπήρου, με κλιμακούμενη παρουσία ανάλογα με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας και σε 24άωρη βάση εφόσον απαιτείται.

Ίδρυση σε όλους του δήμους, Κέντρων Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων

-Παροχή δωρεάν υπηρεσίας εντοπισμού και τηλεειδοποίησης, ώστε οι ηλικιωμένοι να προσφεύγουν όλο το 24ωρο, σε περίπτωση έκτακτης και απρόβλεπτης ανάγκης.

-Δημιουργία οικιστικών μονάδων στέγασης για δημόσιους λειτουργούς και φοιτητές σε περιοχές με -έλλειψη στέγης

Βασικές παρεμβάσεις στην Υγεία:

-Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και του θεσμού του Οικογενειακού Γιατρού.

-Δίκτυο Ολοκληρωμένης Υγειονομικής και Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας με επίκεντρο την Κοινότητα που περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες πρόνοιας και υγείας όπως το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

-Ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που «θωρακίζουν» θεσμικά το χώρο του φαρμάκου και των προμηθειών υγείας και δεν επιτρέπουν τη διαιώνιση φαινομένων τεχνητής ζήτησης, σπατάλης και διαφθοράς.

-Θεσμική αναδιοργάνωση του ΕΣΥ – νέος Χάρτης Υγείας της χώρας. Νέοι Οργανισμοί ΥΠΕ-Νοσοκομείων-ΚΥ, δημοκρατική τομή στη Διοίκηση των Νοσοκομείων, ανοιχτή και αξιοκρατική διαδικασία επιλογής διοικήσεων των νοσοκομείων.

-Υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας και στοματικής υγείας μέσω των Κέντρων Υγείας και των Νοσοκομείων – σταδιακή κάλυψη δαπανών οδοντιατρικής περίθαλψης παιδιών και ενηλίκων από τον ΕΟΠΥΥ μέσω συμβάσεων με ελευθεροεπαγγελματίες οδοντιάτρους.

-Μισθολογική αναβάθμιση των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού του ΕΣΥ με δέσμη κινήτρων) για την αντιστροφή του brain drain, τη συγκράτηση ειδικευόμενων γιατρών στη χώρα και την πλήρη κάλυψη με ειδικευμένους γιατρούς των κενών θέσεων στα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, ειδικά στις άγονες και νησιωτικές περιοχές.

-Επικουρική-συμπληρωματική προς το ΕΣΥ λειτουργία του Ιδιωτικού Τομέα Υγείας με στόχο τη διεύρυνση της πολιτικής της καθολικής κάλυψης. Νέες συμβάσεις του ΕΟΠΠΥ και ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών, με βάση καθορισμένες ανάγκες ανά περιοχή και ανά ειδικότητα.

-Πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών Υγείας με έμφαση στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους και στην ενεργειακή εξοικονόμηση.

Βασικές παρεμβάσεις στο Ασφαλιστικό:

-Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της υλικοτεχνικής υποδομής και του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του ΕΦΚΑ για την αντιμετώπιση του προβλήματος των εκκρεμών συντάξεων

-Ρύθμιση και ρεαλιστικός επανυπολογισμός των ασφαλιστικών οφειλών που προέκυψαν την περίοδο της πανδημίας

-Ενίσχυση του e-ΕΦΚΑ και μετεξέλιξη του σε πραγματικά ψηφιακό οργανισμό προκειμένου να υλοποιηθεί η «ψηφιακή σύνταξη».

-Συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις για τα αναδρομικά των συνταξιούχων ως ελάχιστη ένδειξη ανάκτησης της εμπιστοσύνης των πολιτών στο ΣΚΑ.

Έχει ενδιαφέρον ότι στις βασικές παρεμβάσεις για το Ασφαλιστικό δεν περιλαμβάνονται εισοδηματικές ενισχύσεις για τους συνταξιούχους.

Πηγή: patrastimes.gr