Πάγο» για ένα έτος στα τεκμήρια διαβίωσης για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία εξετάζει να βάλει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Το μέτρο θα αφορά τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας, τους επαγγελματίες αλλά και τους αυτοαπασχολούμενους που καταγράφουν σημαντική πτώση στον τζίρο τους. Σημειώνεται ότι το οικονομικό επιτελείο σχεδίαζε να προχωρήσει σταδιακά στην κατάργηση των τεκμηρίων αλλά η πανδημία ανέστειλε τα κυβερνητικά σχέδια.

Το μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο καθώς στην «παγίδα» των τεκμηρίων διαβίωσης κινδυνεύουν να πέσουν φέτος χιλιάδες φορολογούμενοι που έχουν μεγάλες τεκμαρτές δαπάνες διαβίωσης ή δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και να πληρώσουν μετά την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης έξτρα φόρο.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος, ο οποίος δηλώνει ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ και οι τεκμαρτές του δαπάνες (ακίνητα, οικόπεδα, αυτοκίνητα, κ .α.) είναι 30.000 ευρώ, θα φορολογηθεί για το ποσόν των 30.000 ευρώ.

Λόγω της σημαντικής συρρίκνωσης των πραγματικών εισοδημάτων, την οποία έχει προκαλέσει η πανδημία , πολλά φυσικά πρόσωπα μπορεί να φορολογηθούν όχι με  τα πολύ χαμηλά εισοδήματα που απέκτησαν το 2020 αλλά με βάση τις τεκμαρτές δαπάνες. Για αυτό τον λόγο εξετάζεται να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τις ομάδες που έχουν πληγεί από τις δραματικές παρενέργειες της υγειονομικής κρίσης.

Τα τεκμήρια υπολογίζονται με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου και το τελικό τους ύψους προσδιορίζεται, αφού αθροιστούν τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Η ελάχιστη τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, η οποία ανέρχεται σε 3.000 ευρώ για κάθε άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο φορολογούμενο και σε 5.000 ευρώ για τους έγγαμους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.

Β) Τα τεκμήρια διαβίωσης ή «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης». Τα τεκμήρια διαβίωσης, αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες ετήσιες δαπάνες χρήσης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων, όπως κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη και πισίνες.

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των τεκμηρίων διαβίωσης ή των «αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης» κάθε φορολογούμενου λαμβάνονται, ειδικότερα, υπόψη:

  • Οι ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες. β) Τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. Το τεκμήριο διαβίωσης ορίζεται ως εξής:
  • Τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν ετησίως σε ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης.
  • Τα ποσά μισθοδοσίας που καταβάλλονται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

Γ) Τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Πηγή: patrastimes.gr