Σημαντικό έργο επιτελεί το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Ε.Κ. Πανεπιστημίου Πατρών), που  ιδρύθηκε το 2019 ( άρθρο 37 του Ν. 4610/2019) και λειτουργεί ως διακριτή ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος υποστηρίζοντας ουσιαστικά την αποστολή και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στους βασικούς σκοπούς του Π.Ε.Κ. Πανεπιστημίου Πατρών περιλαμβάνονται:

 • η προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών,
 • ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,
  η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοίτων του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, καθώς και των διδακτόρων, σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές διεπιστημονικών γνωστικών κλάδων, οι οποίοι θεραπεύονται επιμέρους σε περισσότερα του ενός Τμήματα,
 • η διευκόλυνση του Πανεπιστημίου να ανταποκριθεί στην αποστολή του και ειδικότερα στα θέματα που αφορούν την ανάπτυξή του, το διεθνή χαρακτήρα του και την υποστήριξη των φοιτητών του,
 • η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και
 • η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού διεθνώς και η διάδοση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

Το Π.Ε.Κ. Πανεπιστημίου Πατρών αποτελείται από εννέα (9) Ερευνητικά Ινστιτούτα:

 • Ερευνητικό Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών
 • Ερευνητικό Ινστιτούτο Αρχαίου Θεάτρου
 • Ερευνητικό Ινστιτούτο Προηγμένων Τεχνολογιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων
 • Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης
 • Ερευνητικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων
 • Ερευνητικό Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος
 • Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας
 • Ερευνητικό Ινστιτούτο Επιστημών της Θάλασσας
 • Ερευνητικό Ινστιτούτο Ιατρικής Ακριβείας

Περισσότερες πληροφορίες για το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο και τα επιμέρους Ερευνητικά Ινστιτούτα διατίθενται στην ιστοσελίδα: http://pek.upatras.gr/ 

Πηγή: patrastimes.gr