Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων ανακοινώνει ότι δίδεται παράταση έως την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 (ώρα 14.00), στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη άστεγων πολιτών Ρομά στο πρόγραμμα «Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων». Βάσει των αρχείων που τηρούνται στο Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα Ρομά Δήμου Πατρέων, έχει καταγραφεί πρόσθετο ενδιαφέρον από υποψήφιους ωφελούμενους και η εν λόγω παράταση κρίνεται σκόπιμη, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν το φάκελο των δικαιολογητικών, με ολοκληρωμένο τρόπο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ωφελουμένωνΡομά, υποψηφίων προς ένταξη, στην Πράξη«Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων» που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων : https://www.kodip.gr, ή να απευθυνθούνστο Κέντρο Κοινότητας-Παράρτημα Ρομά του Δήμου Πατρέων, καθημερινά, από 8.30 μέχρι 14.00 (τηλ: 2614409977 / email: [email protected]).

Η Πράξη «Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων»(MIS 5069056), υλοποιείται από τον Κοινωνικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ)στο πλαίσιοτου Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων»και με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Πηγή: patrastimes.gr