Τη συνεργασία του Δήμου με τους καταστηματάρχες εστίασης αναψυχής με στόχο την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων από τα καταστήματα εστίασης για τη βελτίωση της εικόνας της πόλης, συζήτησαν σήμερα στο Δημαρχείο, κατά τη διάρκεια συνάντησης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Νίκος Ασπράγκαθος, με τον Πρόεδρο του ΣΚΕΑΝΑ (Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης Αναψυχής Νομού Αχαΐας), Ιωάννη Σπυρόπουλο.

Συμμετείχαν από πλευράς Δήμου ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Παναγιώτης Λέμης, ο τμηματάρχης τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, Κων/νος Μανωλόπουλος, ο τμηματάρχης τμήματος Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και ειδικών συνεργείων, Γεώργιος Στροφύλλας.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε, για μια ακόμη φορά, η καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Δήμου και ΣΚΕΑΝΑ και συμφωνήθηκαν να ληφθούν νέα μέτρα για την βελτιστοποίηση της καθαριότητας της πόλης. Η αποκομιδή στο Κέντρο της πόλης πραγματοποιείται τρεις(3) φορές ημερησίως και θα γίνει ενημέρωση των καταστηματαρχών για το ωράριο, ώστε τα απόβλητα να απορρίπτονται στους κάδους λίγο πριν την αποκομιδή.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας σημείωσε ότι η υπηρεσία έχει στη διάθεσή της περισσότερα μέσα ( νέο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό) και παρόλη την μείωση του προσωπικού της έχει επιτύχει σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας. Επίσης έχουν αντικατασταθεί όλοι οι πράσινοι κάδοι στην πόλη, ενώ από το 2022 θα τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα ξεχωριστής συλλογής οργανικών απορριμμάτων με καφέ κάδους. Τόνισε επίσης ότι είναι αναγκαία η σωστή διαχείριση της συλλογής των βιοαποβλήτων πράγμα που θα είναι σε όφελος όλων των καταστηματαρχών και θα διευκολύνει την υπηρεσία καθαριότητας.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ κατέθεσε τις απόψεις του κλάδου, είπε ότι σε γενικές γραμμές οι καταστηματάρχες είναι σύμφωνοι με όλα όσα προτείνει ο Δήμος και δεσμεύτηκε να κάνει ό,τι είναι δυνατό ώστε οι συνάδελφοί του να ενημερωθούν και να συμπράξουν με το Δήμο στο θέμα της καθαριότητας της πόλης.

Πηγή: patrastimes.gr