σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη το επόμενο διάστημα ξεκινάει η κατάρτιση των πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών προκειμένου να πιάσουν δουλειά στον e-ΕΦΚΑ για να προχωρήσει η απονομή χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων.
Κύριο έργο τους να υπολογίζουν το ποσό της σύνταξης και να εκδίδουν την οριστική απόφαση μέσα σε 30 ημέρες, ώστε η πράξη απονομής της σύνταξης να αναρτάται στην προσωπική θυρίδα του ασφαλισμένου.

Εάν παρέλθει το όριο των 30 ημερών από την υποβολή του σχεδίου οριστικής απόφασης και δεν έχει εκδοθεί η απόφαση, θα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί το σχέδιο του ιδιώτη, και βάσει αυτού θα απονέμεται η σύνταξη στον ασφαλισμένο.

Η απονομή των συντάξεων εξάλλου αποτελεί προτεραιότητα και για τον νέο Διοικητή του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή ο οποίος καλείται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να προχωρήσει το σύστημα με τους ιδιώτες δικηγόρους και λογιστές και να λύσει τα όποια προβλήματα προκύψουν.

Η δουλειά των πιστοποιημένων
1. Έκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης σε ένα ή περισσότερους οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Πρόκειται για καταμέτρηση χρόνου που σήμερα γίνεται από τα τμήματα ανακεφαλαίωσης του ΕΦΚΑ. Οι βεβαιώσεις αυτές θα είναι επίσημες και θα χρησιμοποιούνται για την απόδειξη ύπαρξης του χρόνου ασφάλισης.

2. Βεβαίωση ύπαρξης ή μη οφειλόμενων εισφορών του αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία ασφαλισμένου αλλά και υποβολή αίτησης για ρύθμιση. Πρόκειται για τη διαδικασία που ακολουθείται για τους ελευθέρους επαγγελματίες και πιστοποιεί αν έχουν διακόψει όλες τις δραστηριότητές τους και αν έχουν οφειλές απέναντι στον πρώην ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ και νυν ΕΦΚΑ.

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας θα διεξάγει έλεγχο στο φάκελο του ασφαλισμένου και θα εκδίδει πλήρες ιστορικό της ασφάλισής του και τυχόν οφειλών που έχουν προκύψει ανά περίοδο ασφάλισης. Κατόπιν θα μπορεί να προχωράει στην έκδοση απόφασης υπαγωγής στην όποια ενεργή ρύθμιση και ο ασφαλισμένος με βάση αυτή τη βεβαίωση να ξεκινά την καταβολή δόσεων.

Περαιτέρω στη σύνταξη θα αποτυπώνεται ο χρόνος ασφάλισης ως ελεύθερος επαγγελματίας ώστε να αποφεύγονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες.

3. Βεβαίωση για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου και υπολογισμός του σχετικού ποσού που θα πρέπει να καταβάλει ο ασφαλισμένος. Πρόκειται για την έκδοση αποφάσεων εξαγοράς πλασματικών ετών που σήμερα γίνεται από τα τοπικά υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ κατόπιν αλληλογραφιών με τα τμήματα σύνταξης.

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας θα εκδίδει αποφάσεις αναγνώρισης πλασματικού χρόνου και κόστους εξαγοράς που θα χρησιμοποιούνται στη διαδικασία έκδοσης της απόφασης συνταξιοδότησης.

4. Έκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης. Πρόκειται για παλαιότερη ρύθμιση που είχε τεθεί σε αχρησία και σύμφωνα με αυτήν θα μπορεί ο ασφαλισμένος 2 χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης να απευθύνεται ο στον πιστοποιημένο επαγγελματία για να εκδίδει ένα πλήρες πιστοποιητικό ασφαλιστικού βίου που θα χρησιμοποιηθεί στην ‘έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.

5. Σχέδιο διακανονισμού οφειλών. Πρόκειται για τη διαδικασία που ακολουθείται όταν υπάρχουν οφειλές κατά την αίτηση συνταξιοδότησης. Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας θα εκδίδει βεβαίωση με το ΄σύνολο της οφειλής, το ποσό που υπερβαίνει τις 20.000 € ώστε ο ασφαλισμένος να καταβάλει αυτό υπερ. του ΕΦΚΑ και το υπόλοιπο να παρακρατείτε από τη σύνταξη. Η εν λόγω διαδικασία σήμερα κάνει πέραν των 2 ετών να ολοκληρωθεί ενώ όταν εκδίδεται σχετική απόφαση ο ασφαλισμένος έχει μόλις 2 μήνες καιρό για να πληρώσει το υπερβαίνον ποσό.

6. Έκδοση σχεδίου συνταξιοδοτικής απόφασης. Πρόκειται για διαδικασία μετά την υποβολή της αίτησης για τη σύνταξη που θα αφορά την έκδοση σχεδίου απόφασης για κύρια ή επικουρική σύνταξη και υποβολή αυτού στο ΕΦΚΑ

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας θα κάνει ειδική υπαγωγή στις διατάξεις συνταξιοδότησης και επιβεβαίωση της ύπαρξης των σχετικών προϋποθέσεων. Μετά την υποβολή του σχεδίου ο ΕΦΚΑ θα επικυρώνει και θα υπολογίζει το ποσό της σύνταξης. Αν παρέλθουν 30 ημέρες από την υποβολή του σχεδίου και αυτό δεν έχει εγκριθεί θεωρείται ότι έχει γίνει αυτομάτως αποδεκτό και η απόφαση έχει εκδοθεί.

Στη συνέχεια ο ασφαλισμένος, μέσω του εκπροσώπου του πιστοποιημένου επαγγελματία, θα καταθέτει όλες αυτές τις βεβαιώσεις μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης σε ψηφιοποιημένα αντίγραφα. Αμέσως μετά τα πρωτότυπα έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δεκαπέντε ημερών στον e-ΕΦΚΑ.

Από την πλευρά του ο ΕΦΚΑ θα διαθέσει υπαλλήλους επιφορτισμένους αποκλειστικά με τη συνεργασία και την εξυπηρέτηση των πιστοποιημένων δικηγόρων / λογιστών.

Πηγή: patrastimes.gr