Δεν ισχύει το μέτρο των ηλεκτρονικών αποδείξεων για τους πληγέντες της πανδημικής κρίσης, καθώς και τους συνταξιούχους άνω των 60 ετών, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο, για τους υπόλοιπους το μέτρο της συγκέντρωσης αποδείξεων ίσων με το 30% του πραγματικού εισοδήματος επιβάλλεται με εκπτώσεις, οι οποίες ενεργοποιούνται ανάλογα με το ύψος των αποδείξεων που συγκέντρωσαν. Όσοι έχουν συγκεντρώσει αποδείξεις ίσες με το 30% του πραγματικού εισοδήματος δεν πληρώνουν έξτρα φόρο, ενώ σε όσους συγκέντρωσαν αποδείξεις πάνω από το 20% του πραγματικού εισοδήματος και κάτω από 30% επιβάλλεται πέναλτι με συντελεστή 11%, αντί 22% που προβλέπει η νομοθεσία. Για όσους συγκέντρωσαν ακόμα μικρότερο ποσοστό αποδείξεων εφαρμόζεται ένα μικτό σύστημα.

Με τις αλλαγές στις οποίες προχώρησε το οικονομικό επιτελείο:
– Στην περίπτωση που το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι υψηλότερο του 20% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, ο φόρος που προκύπτει υπολογίζεται με συντελεστή 11% και προκύπτει μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

– Αν το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές υπολείπεται του 20% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, ο φόρος που προκύπτει υπολογίζεται μεταξύ του 20% του πραγματικού εισοδήματος και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

Επίσης, το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού δαπανών και του 20% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 11%.

Σε κάθε περίπτωση, η προσαύξηση του φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

Περιπτώσεις
Οι παραπάνω περιπτώσεις, με τις αλλαγές που προχώρησε το ΥΠΟΙΚ, γίνονται πιο σαφείς με τα εξής παραδείγματα:

Α) Αν κάποιος έχει καλύψει με ηλεκτρονικές αποδείξεις μεταξύ 20% και 30% του εισοδήματος, εφαρμόζεται συντελεστής 11% στη διαφορά μεταξύ του ποσού που κάλυψε και του απαιτούμενου ποσού (30%). Για παράδειγμα, αν κάλυψε 25%, εφαρμόζεται συντελεστής 11% στη διαφορά μεταξύ 25% και 30% του εισοδήματος, δηλαδή ουσιαστικά στο 5% του εισοδήματος.

Β) Αν κάποιος έχει καλύψει κάτω από 20%, εφαρμόζεται:

– Συντελεστής 22% στη διαφορά μεταξύ του ποσού που κάλυψε και του ποσού που αντιστοιχεί στο 20% του εισοδήματος.
– Συντελεστής 11% στη διαφορά μεταξύ 20% και 30% του εισοδήματος, δηλαδή ουσιαστικά στο 10% του εισοδήματος.

Αναλυτικά παραδείγματα
Για την καλύτερη κατανόηση των ρυθμίσεων παρατίθενται τα παρακάτω παραδείγματα:

1. Φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία ύψους 30.000. Το ποσό που έπρεπε να συγκεντρώσει το 2020 ανέρχεται στο 30% του πραγματικού εισοδήματος, και συγκεκριμένα 6.000 ευρώ. Ο ανωτέρω φορολογούμενους συγκέντρωσε ηλεκτρονικές αποδείξεις 6.500 ευρώ. Δεν προκύπτει πέναλτι, καθώς συγκέντρωσε περισσότερα από όσα προβλέπει η νομοθεσία.

2. Φορολογούμενος ο οποίος εμπίπτει στην υποχρέωση να έχει εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες που αντιστοιχούν στο 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος του 2020. Κατάφερε τελικά να εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες που αντιστοιχούν στο 25% του εισοδήματός του. Ο επιπλέον φόρος που θα κληθεί να πληρώσει θα υπολογιστεί με 11% (κι όχι με 22%) επί του ακάλυπτου 5% του ετήσιου εισοδήματός του. Ειδικότερα, εάν ο φορολογούμενος αυτός απέκτησε εισόδημα 20.000 ευρώ και οι δαπάνες που πραγματοποίησε με ηλεκτρονικές πληρωμές ανήλθαν σε 5.000 ευρώ (στο 25% του εισοδήματος), αντί σε 6.000 ευρώ (στο 30% του εισοδήματος), που θα έπρεπε κανονικά, θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον φόρο που θα υπολογιστεί με συντελεστή όχι 22%, αλλά 11% επί της διαφοράς των 1.000 ευρώ που έμεινε ακάλυπτη. Θα κληθεί να πληρώσει, δηλαδή, επιπλέον φόρο 110 ευρώ, αντί 220 ευρώ.

3. Φορολογούμενος, μη πληττόμενος, με πραγματικό εισόδημα 20.000 ευρώ κάλυψε το 15% του εισοδήματός του με αποδείξεις, δηλαδή συγκέντρωσε 3.000 ευρώ, αντί 6.000 ευρώ που απαιτείται. Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιηθεί το μικτό σύστημα.

Συγκεκριμένα, ο έξτρα φόρος υπολογίζεται μεταξύ του 20% του πραγματικού εισοδήματος (4.000 ευρώ στα 20.000 ευρώ εισοδήματος) και του δηλωθέντος ποσού δαπανών (3.000) που ανέρχεται στο 15%, πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 22%. Δηλαδή στα 1.000 ευρώ του ακάλυπτου ποσού δαπανών (4.000-3.000 ευρώ) θα επιβληθεί πρόστιμο με συντελεστή 22%, δηλαδή 220 ευρώ. Επίσης, στο ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού δαπανών που ανέρχεται στο 30% του πραγματικού εισοδήματος (6.000 ευρώ) και του 20% του πραγματικού εισοδήματος (4.000 ευρώ) που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 11%. Δηλαδή, στα 2.000 ευρώ θα επιβληθεί πέναλτι 11% (220 ευρώ). Συνολικά, δηλαδή, θα πληρώσει έξτρα φόρο 440 ευρώ, ενώ με την αρχική ρύθμιση θα πλήρωνε 660 ευρώ. Θα γλιτώσει φόρο 220 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, για όλους τους φορολογούμενους που υπόκεινται στην υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες συνολικού ποσού ίσου με το 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος του 2020, ορισμένα έκτακτα εισοδήματα που απέκτησαν το 2020 δεν θα συνυπολογιστούν στο ετήσιο αυτό εισόδημα. Ως τέτοια εισοδήματα θεωρούνται οι αποζημιώσεις για απολύσεις, το ασφάλισμα των ομαδικών ασφαλιστηρίων, το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης, όλες οι έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού κ.λπ.

Πηγή: patrastimes.gr