Αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές τους οι οποίες ξεκινούν από τα 8,5 ευρώ τον μήνα ή τα 119 ευρώ τον χρόνο για κάποιον που αμείβεται με 700 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 183 ευρώ τον μήνα ή 2559 ευρώ τον χρόνο για ένα υψηλόβαθμο στέλεχος με αποδοχές της τάξεως των 4000 ευρώ τον μήνα μεικτά θα λάβουν οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα με την αλλαγή του χρόνου.

Μια από τις πρώτες εργασίες που θα πρέπει να κάνουν τα λογιστήρια ανά την χώρα με την αλλαγή του χρόνου, θα είναι και η επικαιροποίηση των μηχανογραφικών τους συστημάτων ώστε να “παγώσει” η κράτηση για την εισφορά αλληλεγγύης αλλά και να μειωθεί ο συντελεστής υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Από την αναπροσαρμογή των συντελεστών θα βγουν κερδισμένοι και οι εργοδότες οι οποίοι θα δουν το μισθολογικό κόστος να μειώνεται κατά 13 ευρώ τον μήνα για έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης με μεικτές αποδοχές 700 ευρώ (ή 182 ευρώ τον χρόνο) ή κατά 72 ευρώ τον μήνα (ή 1296 ευρώ τον χρόνο) για έναν εργαζόμενο με μεικτές αποδοχές 4000 ευρώ.

Ο συνδυασμός της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης και της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, αποτελούν τα πρώτα μέτρα στήριξης που θα ενεργοποιηθούν μέσα στο 2021. Έχουν συνολικό προϋπολογισμό άνω των 1,7 δις. ευρώ και καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ανεξάρτητα από το αν έχουν πλήρες ωράριο ή απασχολούνται με μερική απασχόληση. Δεν αφορά τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα οι οποίοι εξαιρέθηκαν τόσο από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών όσο και από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης η οποία έχει έρθει ως προσωρινό μέτρο με στόχο όμως να μονιμοποιηθεί από το 2022 εφόσον οι συνθήκες σε δημοσιονομικό επίπεδο το επιτρέψουν.

Οι αλλαγές και για τους εργαζόμενους και για τους εργοδότες θα φανούν στην μισθοδοσία του Ιανουαρίου εφόσον φυσικά το επιτρέψουν οι συνθήκες με την πανδημία. Σε περίπτωση αναστολών των συμβάσεων, το τοπίο θα θολώσει και δεν θα φανεί το πλήρες εύρος εφαρμογής του μέτρου. Για έναν ολόκληρο μήνα απασχόλησης, οι μεταβολές που θα επέλθουν στις καθαρές αποδοχές του εργαζόμενου είναι οι εξής:

αυξήσεις

Αντίστοιχα, το όφελος για τον εργοδότη ανάλογα με το ύψος των μεικτών μηνιαίων αποδοχών, αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

αυξήσεις

Χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα παραδείγματα:

·Για μεικτό μισθό της τάξεως των 700 ευρώ τον μήνα, ο εργοδότης πληρώνει 858 ευρώ και ο εργαζόμενος εισπράττει 601 ευρώ. Δηλαδή το κράτος εισπράττει συνολικά 257 ευρώ. Η διαφορά στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης από 01/01/2021 θα είναι -8,5 ευρώ. Η μείωση στο συνολικό εργοδοτικό κόστος θα είναι 12,5 ευρώ.

·Για μεικτό μισθό της τάξεως των 1000 ευρώ τον μήνα, ο εργοδότης πληρώνει 1225 ευρώ και ο εργαζόμενος εισπράττει 821 ευρώ. Δηλαδή το κράτος εισπράττει συνολικά 405 ευρώ. Η διαφορά στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης από 01/01/2021 θα είναι -12,1 ευρώ. Η μείωση στο συνολικό εργοδοτικό κόστος θα είναι 17,9 ευρώ.

·Για μεικτό μισθό της τάξεως των 1500 ευρώ τον μήνα, ο εργοδότης πληρώνει 1838 ευρώ και ο εργαζόμενος εισπράττει 1149 ευρώ. Δηλαδή το κράτος εισπράττει συνολικά 690 ευρώ. Η διαφορά στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης από 01/01/2021 θα είναι -27,2 ευρώ. Η μείωση στο συνολικό εργοδοτικό κόστος θα είναι 26,9 ευρώ.

Πηγή: patrastimes.gr