Το τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια, δευτερεύουσα ή λοιπή κατοικία (κύριοι χώροι, βοηθητικοί χώροι) στην ετήσια φορολογική δήλωση (ιδιοκατοικούμενης, ενοικιασμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας) βαρύνει τους φορολογούμενους είτε τα ακίνητα είναι ιδιόκτητα (των ιδίων), είτε τα ενοικιάζουν, είτε τους έχουν παραχωρηθεί δωρεάν (να σημειώσουμε ότι αυτοί που δηλώνουν φιλοξενούμενοι δεν επιβαρύνονται με το τεκμήριο διαβίωσης για κύρια κατοικία).

Σύμφωνα με τον ν.4172/2013 (άρθρα 30 έως 34), το τεκμήριο διαβίωσης (ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης) για την κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της, ως ακολούθως:

  • Μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι: 40 ευρώ ανά τ.μ.
  • Από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι: 65 ευρώ ανά τ.μ.
  • Από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι: 110 ευρώ ανά τ.μ.
  • Από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι: 200 ευρώ ανά τ.μ.
  • Από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι: 400 ευρώ ανά τ.μ.

Για τους βοηθητικούς χώρους της κύριας κατοικίας ισχύει τεκμήριο 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας του ακινήτου.

Να σημειώσουμε ότι τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 40% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές από 2.800 έως 4.999 ευρώ το τ.μ., και κατά 70% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές από 5.000 ευρώ ανά τ.μ. και άνω.

Ακόμη, για τις μονοκατοικίες τα παραπάνω ποσά λαμβάνονται υπόψη αυξημένα κατά 20% και για τις δευτερεύουσες ή λοιπές κατοικίες τα παραπάνω ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης, λαμβάνονται υπόψη μειωμένα κατά 50%.

imerisia.gr

Πηγή: patrastimes.gr