Τέλος χρόνου σήμερα για τις αιτήσεις στο ΑΣΕΠ που αφορούν μόνιμες προσλήψεις σε ΕΛΣΤΑΤ και ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογης Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προκηρύσσει την πλήρωση 12 θέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως ακολούθως:

Έξι (6) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.)
Έξι (6) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/01/2021-10/02/2021

Προκήρυξη

Πηγή: patrastimes.gr