Μήνυμα στους Ελληνες ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, που είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα της, απέστειλε η Airbnb γνωστοποιώντας τους ότι από την 1η Ιουνίου όσοι θέλουν να καταχωρίσουν το ακίνητό τους υποχρεούνται να αναφέρουν τον αριθμό μητρώου του ακινήτου τους στο υποχρεωτικό ειδικό πεδίο της πλατφόρμας. Σε διαφορετική περίπτωση θα αποβάλλονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και ως εκ τούτου δεν θα μπορούν να μισθώσουν τα ακίνητά τους. Για όσους έχουν ήδη εγγραφεί ή η καταχώρισή τους εξαιρείται από αυτή την υποχρέωση, πρέπει να βεβαιωθούν ότι ο αριθμός μητρώου του ακινήτου τους είναι ενημερωμένος.

Λίγες μέρες μετά τη συμφωνία που υπέγραψε η ΑΑΔΕ με τις τρεις μεγαλύτερες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, οι εταιρείες κάνουν πράξη τα συμφωνηθέντα και καλούν τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες που διαθέτουν τα ακίνητά τους μέσα από τις πλατφόρμες, είτε να δηλώσουν τον αριθμό μητρώου είτε να αποκτήσουν. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει τρεις άξονες:

1. Οι πλατφόρμες θα παρέχουν στους αντίστοιχους ιστοτόπους τους ένα διακριτό και σαφώς ορισμένο πεδίο, προκειμένου ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής ακινήτων να καταχωρίζει τον προβλεπόμενο αριθμό καταχώρισης ακινήτου ή την αιτιολογημένη εξαίρεσή του, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

2. Οι πλατφόρμες θα ενημερώσουν, όσον αφορά τα ήδη καταχωρισμένα ακίνητα, για την υποχρέωση παροχής του αριθμού καταχώρισής τους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, καθώς και για τους κινδύνους της μη συμμόρφωσης.
3. Οι πλατφόρμες συμφωνούν ότι έπειτα από σχετική ειδοποίηση της ΑΑΔΕ θα αφαιρούν όλες τις καταχωρίσεις που δεν παρείχαν τον προβλεπόμενο αριθμό καταχώρισης ακινήτου ή τη δικαιολογημένη εξαίρεση, όπως ορίζει ο νόμος.

Διασταυρώσεις
Σύμφωνα με πηγές της ΑΑΔΕ, με αυτή τη συμφωνία εξασφαλίζεται ότι όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που διαθέτουν τα ακίνητά τους μέσα από τις πλατφόρμες, υποχρεώνονται να αποκτήσουν αριθμό μητρώου στην ΑΑΔΕ, κάτι που θα οδηγήσει στην αισθητή μείωση της φοροαποφυγής. Ταυτόχρονα, η ΑΑΔΕ θα λαμβάνει από τις πλατφόρμες κάθε Φεβρουάριο όλα τα στοιχεία εισοδημάτων από βραχυχρόνια μίσθωση του προηγούμενου έτους, διευκολύνοντας έτσι τις διασταυρώσεις της. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η συμφωνία αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνει από τις πλατφόρμες, μέσω αξιόπιστων στοιχείων, τα οποία διασταυρώνονται ταχύτερα και ευκολότερα. Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαία η συνεργασία με τις πλατφόρμες, οι οποίες συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο συνεχούς ενημέρωσης των πελατών τους, ιδιοκτητών/διαχειριστών ακινήτων, για τις φορολογικές υποχρεώσεις τους στην Ελλάδα και αποκλεισμού τους από τις ιστοσελίδες τους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Σημειώνεται ότι οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ακινήτων της ΑΑΔΕ ήταν 86.000 το 2020, ενώ σήμερα ξεπερνούν τις 94.000.

Πηγή: patrastimes.gr