Την πρώτη του σύντομη εμφάνιση μετά την νοσηλεία, ανάρρωση και αποθεραπεία του, πραγματοποίησε την Κυριακή 22 Αυγούστου 2021 ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, στον νέο ιερό ναό του Αγίου Ανδρέου όπου στο τέλος της Θείας Λειτουργίας μίλησε με θερμά λόγια για τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σαράντα Ἐκκλησιών κ. Ανδρέα, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την Πάτρα και την Βάρδα του ν. Ηλείας. Ο κ. Ανδρέας χοροστάστησε στην Κυριακάτικη Θεία λειτουργία ενώ ο Πατρών Χρυσόστομος του ευχήθηκε με συγκινητικά λόγια τα δέοντα, τόσο προσωπικά, όσο και εκ μέρους του ιερού Κλήρου και του ευσεβούς Πατραϊκού Λαού. Επίσης του προσέφερε, δῶρο ἀγάπης καί ὡς εὐλογία τῆς Πατραϊκῆς Ἐκκλησίας, ἓνα Ἀρχιερατικόν Ἐγκόλπιο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, μέ μεγάλη χαρά καί βαθειά συγκίνηση, ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ εὐσεβής Πατραϊκός Λαός, ὑπεδέχθησαν τόν σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σαράντα Ἐκκλησιῶν κ. Ἀνδρέα, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ ὁποῖος εἶναι γέννημα καί θρέμμα τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν καί ἀπόφοιτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ μας Λυκείου.

Εἶναι ἡ πρώτη φορά, πού ὁ σεβασμιότατος μετά τήν χειροτονία του, ἐπισκέφθηκε τήν Ἀποστολική πόλη καί Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, μέ τήν ἂδεια καί εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Ο κ. Ἀνδρέας τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, τήν Κυριακή, 22.8.2021 στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, πολιούχου Πατρῶν καί ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ἡ Θεία Λειτουργία τελέστηκε σε κλῖμα συγκινησιακά φορτισμένο. Ἐντός τοῦ Ἁγίου Βήματος συμπροσηύχετο, ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ο οποίος αναφέρθηκε στό σεπτό κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας, στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καί στό πρόσωπο τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί παρεκάλεσε τόν ἃγιο Σαράντα Ἐκκλησιῶν, νά μεταφέρει τά σεβάσματα καί τίς υἱικές εὐχές καί προσρήσεις, τοῦ ἰδίου τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν καί ὃλου τοῦ πληρώματος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Παναγιωτάτου, δι’ ἒτη πολλά καί ἀγλαόκαρπα πρός δόξαν Θεοῦ καί εὒκλειαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπί τῇ συμπληρώσει τριακονταετοῦς θεοφιλοῦς Πατριαρχείας καί ἑξηκονταετοῦς, ἀπό τήν εἰς Διάκονον χειροτονίαν του καί τήν εἲσοδον εἰς τάς τάξεις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Επίσης του ζήτησε να μεταφέρει και τις εὐχαριστίες διά τό μεγάλο καί πατρικό ἐνδιαφέρον τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχη διά τόν ἲδιο τόν Σεβασμιώτατο Πατρῶν, ἀλλά καί δι’ ὃλην τήν Πατραϊκήν Ἐκκλησίαν.

Ο Μητροπολίτης Σαράντα Ἐκκλησιῶν, μετέφερε τίς πατρικές εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρός τόν σεβασμιότατο Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, τον Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Πατραϊκό Λαό, εὐχαρίστησε γιά τήν ἀγάπη καί τήν θερμή ὑποδοχή, ἐκ μέρους του Μητροπολίτη Πατρῶν καί κήρυξε μέ ἁπλότητα, ἀλλά καί βάθος θεολογικό τόν θεῖο λόγο.

Όλοι όσοι ήσαν παρόντες στή Θεία Λειτουργία που μετέδωσε ζωντανά η τηλεόραση του Λύχνου, ἀνεφώνησαν, ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ τό «Ἂξιος» στόν Μητροπολίτη Σαράντα Ἐκκλησιῶν, όπως αναφέρει τέλος η ανακοίνωση της Μητροπόλεως Πατρών.

Πηγή: patrastimes.gr