Προκήρυξη διαγωνισμού της ΕΛΑΣ για την εισαγωγή αστυνομικών (Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων] στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ), κατα το ακαδημαϊκό ετος 2021 – 2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδειας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Καθορισμός αριθμού εισαγόμενων.

Πανελλήνιες 2021: Καθορισμός αριθμού αστυνομικών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

1. – Αστυνομικοί (Ανθυπαστυνομοι, Αρχιφυλακες, Υπαρχιφυλακες και Αστυφύλακες) που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό ετος 2021 – 2022 σε είκοσι επτά (27). Απο τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, ητοι τρεις (3) θέσεις, καλύπτεται απο υποψηφίους με βάση τη βαθμολογία που απέκτησαν κατά την τελευταία συμμετοχή τους τα προηγούμενα δυο (2) ετη, χωρις νεα γραπτη εξεταση. Οι θεσεις που αντιστοιχουν στο 10% του αριθμου εισακτέων κατανέμονται:
– Σε ποσοστο 40%, ητοι μία (1) θέση, στους υποψηφιους/ες του έτους 2019 που συμμετειχαν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις, Ημερησιων Γενικών Λυκειων.
– Σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις, στους υποψήφιους/ες, του έτους 2020, που συμμετείχαν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων.

β. Ποσοστο 90%, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, καλύπτεται απο υποψήφιους/ες που θα συμμετέχουν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκειων έτους 2021, σύμφωνα με τις διαταξεις των αρθρων 7 και 61 του Ν. 4692/2020 (Φ.Ε.Κ./Α’/111] και του Ν. 4777/2021 (Φ.Ε.Κ./Α’/25] στο ΜΕΡΟΣ Α’ και στο ΜΕΡΟΣ Ε’.

2. – Απο τον αριθμο των εισαγομενων, που καθοριζεται στην προηγούμενη παράγραφο, ποσοστό 10% προέρχεται απο υποψήφιους των ειδικων κατηγοριών του αρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ./Α’/152], οπως ισχυει, «γονεις και τεκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προέρχεται απο υποψήφιους του ιδιου αρθρου «γονεις και τεκνα τριτεκνων οικογενειων».

3. – Κατα τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό τής προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υποψή τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμος των θεσεων που δεν συμπληρώνεται απο υποψήφιους/ες των ειδικων κατήγοριων τής παρ. 2 καλυπτεται απο τους υποψήφιους/ες επιλαχοντες τής γενικής κατηγορίας. Ομοιως, ο αριθμός των θέσεων που δεν καλύπτεται απο υποψήφιους τής κατηγορίας για το 10% των θεσεων, χωρις γραπτες εξετασεις, καλυπτεται απο υποψήφιους τής κατηγορίας για το 90% των θεσεων, με γραπτές εξετασεις.

4. – Συμφωνα με τις διαταξεις του εδαφιου 4, του αρθρου 1, τής υπο στοιχειο (12] Κ.Υ.Α., «Όσοι/ες υποψήφιοι/ ες εχουν σημειώσει στήν αίτηση συμμετοχής οτι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι – τριτεκνοι κ.λπ.], κρινονται απο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρχικα με τή Γενική Σειρα και εφοσον δε συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για τήν εισαγωγή τους στήν οικεια Σχολή, κρίνονται με τήν αντίστοιχή ειδική κατηγορία».

Πηγή: patrastimes.gr