Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, την 31η Μαΐου  2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 με τα  παρακάτω  θέματα:

 • Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων και επικείμενων ιδιοκτησίας των α) κας Νικ. Αντωνοπούλου, β) κ. Ιωαν. Αντωνόπουλου και γ) κ. Κων/νου Αντωνόπουλου, που βρίσκεται επί της οδού Φιλίππου – Ολυμπιάδος, μεταξύ των Ο.Τ. 1240, 1239, Γ2577 και Γ2577α του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών στην Αναθεώρηση Ζαρουχλεϊκων και στην Αναθεώρηση Ψαροφαϊου (13/1992 πράξης αναλογισμού)  (σχετική η αριθ. 28/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου επικείμενου (μίας ελιάς), ιδιοκτησίας Κωνσταντίνας Γιαννοπούλου στη συμβολή των οδών Λεωνίδου,  Ευρυβιάδου και Δερκυλίδα στην Εγλυκάδα» (σχετική η αριθ. 29/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Έγκριση συμπληρωματικής παρακατάθεσης ποσού 33.698,96€ για την αποζημίωση ιδιοκτησιών που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Ευβοίας, Ανθίμου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και Ανακρέοντος στα Ζαρουχλέικα, που αφορά στην αριθ. 1/2013 πράξη αναλογισμού μετά την έκδοση της αριθ. 61/2020 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, με την οποία καθορίσθηκαν οριστικές τιμές μονάδος αποζημίωσης (σχετική η αριθ. 31/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο  δρόμο (οδός Κων/νου Καραμανλή) μεταξύ των Ο.Τ. 1702 και 1703 της περιοχής «Π.Μ. Αναθεώρησης Αγυιάς», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου συνιδιοκτησίας κ.κ. Χρήστου, Ελένης, Αικατερίνης, Ζωής, Κων/νου Γρεβενιώτη και Αριστέας, Κων/νου, Γεωργίου, Χρήστου και Ελένης – Μαρίας Γρεβενιώτη, σε συμμόρφωση με την αριθ. 1882/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (σχετική η αριθ. 21/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Τροποποίηση του Σχεδίου πόλεως Πατρών, μεταξύ των Ο.Τ. 880, 884,885 και 886 στη συμβολή των οδών Θηβών και Δομοκού της περιοχής 1ης Ανατ/μεσημβρινής φάσης επέκτασης στο ακίνητο συνιδιοκτησίας των κ.κ. Χρυσούλας χήρας Χρήστου Κόντραντζη, Ιωάννη Κόντραντζη, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης (σχετική η αριθ. 22/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Σχεδίου πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινωφελή χώρο Σχολείου (ανέγερση Λυκείου) στο Ο.Τ./Κ.Φ. Γ2730 στην περιοχή «Μακρυγιάννη – Μπεγουλάκι», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ.κ. Φίλιππου Αντίοχου, Κωνσταντίνου Αντίοχου, Νικολάου Αντίοχου, Ευφροσύνης Αντιόχου, Σοφίας Αντιόχου, Μιχαήλ–Ραφαήλ Μπονέλη-Ροζάτη, Βικτωρίας Μπονέλη-Ροζάτη, Κυριάκου Αντίοχου (Κληρ. Αλέξανδρου Αντίοχου), Βικέντιου Μπονέλη-Ροζάτη, σε συμμόρφωση με την αριθ. Α1114/9-9-2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (σχετική η αριθ. 18/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο δρόμο (Μυτιλήνης, Καλαβρύτων και Θηβών) μεταξύ των Ο.Τ. 879Α και 876 της περιοχής «1ης Ανατ/μεσημβρινής φάσης επέκτασης του σχεδίου πόλης Πατρών», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κας Τσουραμάνη Κανέλλας, σε συμμόρφωση με την αριθ. Α1701/2017 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (σχετική η αριθ. 30/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 • Αποδοχή και έγκριση  απόδοσης Β΄ κατανομής 2021, χρηματικού ποσού 546.259,38€, στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Πατρέων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (εισηγητές: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου– Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση της προσφυγής στην ανταγωνιστική διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του Τμήματος 6 – Προμήθεια οκτώ (8) Επιβατηγών  αυτοκινήτων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 105.161,29€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λόγω αποκλεισμού στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού της μοναδικής προσφοράς που κατετέθη, χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθ. 5/2020 Μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων –  Α’  Φάση 2020», σύμφωνα με την αριθ.    Δ34/2021 Γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., όπως ορίζει του άρθρο 26 παρ.2, περ. β’ του ν. 4412/2016  (εισηγητές: Ν. Ασπράγκαθος –Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 • Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού δύο σταδίων, για τη μελέτη «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού, στο Ο.Τ. 1842, στην περιοχή Αγυιάς του Δήμου Πατρέων»  (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
  1. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την υπεκμίσθωση κυλικείου Κ2, εμβαδού 56,23τ.μ., εντός χώρου του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, επί της οδού Πατρών Κλάους 93 και Ιωάννου Ρίτσου 13, το οποίο είναι παραχωρημένο στο Δήμο Πατρέων, δυνάμει της από 13-11-2008 σύμβασης παραχώρησης, μεταξύ Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ» (εισηγητές: Α. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2021, σύμφωνα με την Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021 (σχετική η αριθ. 331/2021 απόφαση της Ο.Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής). 
 • Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 351/2021 απόφαση της Ο.Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Καθορισμός κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2021, ως δεκτικών στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (έξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων SPARC) (εισηγητές: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

  1. Καθορισμός κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2021, ως δεκτικών στην έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (εγγυητική σε πλειστηριασμό για αγορά ακινήτου ΒΙΟΠΑ) (εισηγητές: Α. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Υπογραφή σχετική σύμβασης, για την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου», έτους 2018, στον άξονα προτεραιότητας 1: Αστική Αναζωογόνηση 2018», για το έργο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Κανδριάνικα»  (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 • Τροποποίηση σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), μεταξύ του ΝΠΔΔ «Πράσινο Ταμείο» του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» και του Δήμου Πατρέων, για την  υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» και συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού ως προς τον χρόνο ισχύος αυτής (εισηγητές: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
  1.  Ενημέρωση – συζήτηση του θέματος της θεώρησης αδειών κατόχων άδειας επαγγελματία πωλητής υπαίθριου εμπορίου (λαϊκές αγορές), που δεν είχαν θεωρηθεί κατά την καταληκτική ημερομηνία 15-1-2019, βάσει του άρθρου 59 παρ. 13 και 17 του Ν. 4497/2017 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών συνολικής προθεσμίας σύμβασης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή- Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων (2016) (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Έργα υποδομής στις Κοινότητες Πιτίτσας, Σελλών- Αργυρών, Α. Καστριτσίου (2018)» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση 7ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών στη Δ.Ε. Ρίου (2017)» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή φρεατίων για τοποθέτηση υπόγειων κάδων» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 • Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 του Δήμου Πατρέων» (εισηγητές: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή φθαρμένων ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στο Δήμο Πατρέων (2016)» (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις οδών 2016» του Δήμου Πατρέων (εισηγητές: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 • Αναγνώριση δικαιώματος ταφής (συγκυριότητα) της κας Αγκρέτσι- Ψαρού Σωτηρίας του Σπυρίδωνος, στον οικογενειακό τάφο της αδελφής της κας Παναγιώτας Ψαρού του Σπυρίδωνος (εισηγητές: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αναπλ. Προϊστάμενος).
 • Αναγνώριση δικαιώματος ταφής (συγκυριότητα) του κ. Μήττα Δημητρίου του Διονυσίου, στον οικογενειακό τάφο του πατέρα του κ. Μήττα Διονυσίου του Αθανασίου (εισηγητές: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αναπλ. Προϊστάμενος).
 • Έγκριση παραίτησης χρήσης οικογενειακού τάφου και ανταλλαγή του με άλλον στο Κοιμητήριο Παραλίας  (εισηγητές: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αναπλ. Προϊστάμενος).
 • Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών φύλαξης: α) των εγκαταστάσεων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων και β) των εγκαταστάσεων του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου (εισηγητές: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση εφαρμογής ελέγχου παρόδιας στάθμευσης του Δήμου Πατρέων»  (εισηγητές: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και διαχείριση του συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων (ΣΚΠ) του Δήμου Πατρέων» (εισηγητές: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 1. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλής, μισθώματος και χαρτοσήμου, της μισθώτριας Εταιρείας με την επωνυμία «Ηρακλής Βαζακόπουλος και Σία ΟΕ» από χρηματικούς καταλόγους α) συνολικού ποσού 670,20€ και τυχόν προσαυξήσεων για το κενωθέν περίπτερο  στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Καλαβρύτων και β) συνολικού ποσού 720,00€ και τυχόν προσαυξήσεων, για το κενωθέν περίπτερο στην οδό Βόλου 1 (εισηγητές: Α. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

Πηγή: patrastimes.gr