Οξυγόνο σε περισσότερες από 150.000 επιχειρήσεις, που βρίσκονται στην εντατική λόγω των παρενεργειών της πανδημίας και κινδυνεύουν με ξαφνικό θάνατο, θα παράσχει από τις αρχές του νέου έτους η κυβέρνηση.

Τα υφιστάμενα μέτρα θα συμπληρωθούν από νέα στοχευμένα εργαλεία, που θα έχουν ως κεντρικό στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας εκείνων των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τις υπόλοιπες. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά στη στρατηγική που θα ακολουθήσει το οικονομικό επιτελείο συγκριτικά με τις κινήσεις που έκανε έως τώρα, αφού επιδίωξη είναι να στηριχθούν οι επιχειρήσεις που έχουν πραγματικά ανάγκη και κινδυνεύουν με λουκέτο.

Βασικό «όπλο» θα είναι η ενεργοποίηση από τις αρχές του νέου έτους ενισχύσεων για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες έως και τον Ιούνιο του 2021. Η στήριξη θα συνεισφέρει στην κάλυψη μέρους των πάγιων δαπανών των δικαιούχων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους, ώστε να διατηρηθεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να λειτουργήσει ως ισχυρό εφαλτήριο για την ανάκαμψή τους. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα για πιο στοχευμένη ενίσχυση των επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα τη χρειάζονται. Με τις μισές επιχειρήσεις να δηλώνουν έσοδα μειωμένα κατά 40% και τον «λογαριασμό» στις απώλειες τζίρου στην αγορά να ξεπερνά τα 35 δισ. ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ετοιμάζονται να ρίξουν στη μάχη και άλλα «πυρομαχικά».

Σε αυτά περιλαμβάνονται: 

  • Χρήση κονδυλίων ΕΣΠΑ ανά περιφερειακή ενότητα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
  • Επιδότηση τόκων εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων.
  • Αναπτυξιακός νόμος.
  • Δύο νέοι γύροι της επιστρεπτέας προκαταβολής, με τον έκτο να έχει πιο εξειδικευμένα χαρακτηριστικά.
  • Μείωση των ενοικίων κατά 80% για τις κλειστές επιχειρήσεις με κρατική εντολή, μέτρο που, εάν κριθεί επιβεβλημένο, μπορεί να παραταθεί και για τον Μάρτιο.

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

Τον Ιανουάριο θα τρέξει ένα νέο εργαλείο ενίσχυσης της ρευστότητας για τις μικρές επιχειρήσεις μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το πρόγραμμα θα είναι ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη μόνο μικρών επιχειρήσεων, με όριο χρηματοδότησης τα 50.000 ευρώ και με μεγάλο ποσοστό εγγύησης από την Αναπτυξιακή.

ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

H κρατική στήριξη θα αφορά μη καλυπτόμενες έως τώρα πάγιες δαπάνες, που δεν είναι επιλέξιμες ούτε από τα κέρδη ούτε από άλλες πηγές και αφορούν επιχειρήσεις που θα έχουν μείωση του τζίρου τους τουλάχιστον 30% από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2021. Πρόκειται για πάγιες δαπάνες όπως οι λογαριασμοί (ρεύματος κ.λπ.) που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου, οι οποίες δεν καλύπτονται ούτε από τα κέρδη (δηλαδή, έσοδα μείον μεταβλητές δαπάνες) ούτε από άλλες πηγές, όπως ασφάλιση, προσωρινά μέτρα ενίσχυσης που καλύπτονται από το προσωρινό πλαίσιο κ.ά. Ενισχύσεις μπορεί να δοθούν κατ’ εξαίρεση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που ήταν προβληματικές στα τέλη του 2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και δεν βρίσκονται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης. Σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, η ενίσχυση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών, με εξαίρεση τις μικρές επιχειρήσεις, όπου η ενίσχυση μπορεί να φτάσει το 90%. Το τελικό ποσό της ενίσχυσης προσδιορίζεται μετά την πραγματοποίηση των ζημιών.

Στο υπουργείο Οικονομικών δεν έχουν ορίσει ακόμα τα ποσά των ενισχύσεων, καθώς πρώτα θα καταλήξουν στα κριτήρια των επιχειρήσεων που θα έχουν δικαίωμα ένταξης στο μέτρο.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ 

H επιδότηση, μέσω του ΕΣΠΑ, των τόκων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων, για όσες επιχειρήσεις έχουν πληγεί οικονομικά από τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας, θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο. Το μέτρο είχε εφαρμοστεί για 3 μήνες και κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown και συγκεκριμένα για τις δόσεις «πράσινων» επιχειρηματικών δανείων το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου. Θα καλύπτει την περίοδο από τις αρχές Νοεμβρίου του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2021, δηλαδή το κράτος θα πληρώσει τους τόκους -ενήμερων τον Φεβρουάριο του 2019- επιχειρηματικών δανείων για 5 μήνες. Το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και θα αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα καλύπτονται οι τόκοι όλων των επιχειρηματικών δανείων που έχει συνάψει μία επιχείρηση, αρκεί τα δάνεια αυτά να εξυπηρετούνται κανονικά και να μην υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ η συνολική κρατική χρηματοδότηση. Οπως και στον πρώτο κύκλο, για τη χορήγηση της επιδότησης θα προβλέπεται ρήτρα διατήρησης του ίδιου αριθμού εργαζομένων.

Πηγή: RealNews

Πηγή: patrastimes.gr