Πακέτο ρυθμίσεων για τα «κορονοχρέη» στα ασφαλιστικά ταμεία προετοιμάζεται για τους επόμενους μήνες από υπουργείο Εργασίας, ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ, με δύο σχήματα, άτοκων και έντοκων δόσεων που θα μπορούν να επιλέξουν ελεύθεροι επαγγελματίες, εργοδότες και επιχειρήσεις, χωρίς την προϋπόθεση ταυτόχρονης καταβολής δόσεων και τρεχουσών εισφορών.

Οι δόσεις της ρύθμισης φτάνουν τις 72 και το ποσό που θα μπει σε ρύθμιση από 37 ως 72 δόσεις θα επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 2,5%. Για «σχήμα» ρύθμισης ως τις 36 δόσεις δεν θα επιβάλλεται τόκος.

Τα χρέη που μπαίνουν σε ρύθμιση είναι αυτά που δημιουργήθηκαν στην περίοδο της πανδημίας και ειδικότερα όπως προβλέπει το άρθρο 67 του νόμου 4821/2021 οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που δημιουργήθηκαν την περίοδο Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021. Επιπροσθέτως, στον ίδιο νόμο, με το άρθρο 68, παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης οφειλετών σε ρύθμιση που είχαν στο παρελθόν και την έχασαν λόγω της πανδημίας κατά το ίδιο διάστημα.

Οι εν λόγω οφειλές έχουν πάρει παράταση πληρωμής ως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Αν δεν πληρωθούν μέχρι τότε, ή όσες μείνουν απλήρωτες, θα μπουν σε ρύθμιση ως 36 άτοκες, ή ως 72 έντοκες δόσεις.

Πληρωμή δόσης

Η πρώτη δόση της ρύθμισης θα πρέπει να πληρωθεί ως τις 31 Ιανουαρίου 2022, καθώς θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2021 η λήξη της παράτασης πληρωμής των οφειλών Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021 και να βεβαιωθούν τα ποσά σε κάθε έναν οφειλέτη με ατομική ειδοποίηση για την επιλογή της ρύθμισης που επιθυμεί.

Τα χρέη που θα δημιουργηθούν από απλήρωτες τρέχουσες εισφορές της περιόδου Αυγούστου 2021 -Δεκεμβρίου 2021 δεν εντάσσονται σε ρύθμιση, ή τουλάχιστον δεν έχει προβλεφθεί στο νόμο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση (ν. 4821/2021, άρθρα 67 και 68) η ένταξή τους στο πακέτο των «κορονοχρεών» που θα ρυθμιστούν από τον Ιανουάριο του 2022 και μετά.

Η εξόφληση των τρεχουσών εισφορών πάντως δεν αποτελεί προϋπόθεση ένταξης στη ρύθμιση και μάλιστα δεν αποτελούν κριτήριο απώλειας της ρύθμισης ακόμη και αν μείνουν απλήρωτες.

Ως λόγος απώλειας της ρύθμισης στο άρθρο 67 του νόμου 4821/2021 αναφέρεται μόνον η μη πληρωμή δύο δόσεων, ενώ σε όλες τις παλιές ρυθμίσεις, όπως και στην πάγια ρύθμιση των12 δόσεων, προβλέπεται ότι ο οφειλέτης βγαίνει εκτός ρύθμισης αν δεν πληρώσει δύο δόσεις και αν αφήσει απλήρωτες τις τρέχουσες εισφορές.

Ατοκη εξόφληση

Αν ο οφειλέτης επιλέξει μετά τη ρύθμιση να πληρώσει εφάπαξ το υπόλοιπο ποσό, θα μπορεί να τις εξοφλήσει άτοκα.

Με την ενεργοποίηση της ρύθμισης, ο οφειλέτης θα λαμβάνει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας δίμηνης ισχύος ενώ αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητής και ακίνητης περιουσίας, όπως και οι κατασχέσεις ποσών εις χείρας τρίτων έναντι χρεών. Επίσης αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις και η εκτέλεση των σχετικών ποινών.

Ενημερότητα

Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που θα είναι σε ρύθμιση και χρειάζονται ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από δημόσιο έργο, αυτή θα χορηγείται εφόσον για το έργο, για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό, δεν υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με την οφειλή.

Αν χαθεί η ρύθμιση λόγω μη πληρωμής δύο δόσεων, τότε χάνονται και τα ευεργετήματα ενώ το υπολειπόμενο ποσό οφειλής καθίσταται απαιτητό με τόκους και προσαυξήσεις.

Με το άρθρο 68 του νόμου 4821/2021 παρέχεται δεύτερη ευκαιρία σε ελεύθερους επαγγελματίες και εργοδότες να ξαναμπούν σε παλιά ρύθμιση που την έχασαν λόγω της πανδημίας από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2021. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν εργοδότες και ελεύθεροι επαγγελματίες που βρίσκονταν ήδη σε καθεστώς παράτασης καταβολής δόσεων για παλιές ρυθμίσεις, αλλά και όσοι έχουν δραστηριότητα (ΚΑΔ) πληττόμενου από την πανδημία.

Προϋπόθεση για την επανένταξη σε ρύθμιση είναι η καταβολή δύο δόσεων (Αυγούστου και Σεπτεμβρίου) μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021. Η επανένταξη γίνεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της ρύθμισης που χάθηκε αρχικά.

Το «δοσολόγιο», το κατώφλι των 50 ευρώ και τα σχήματα

Το δοσολόγιο των ρυθμίσεων, σύμφωνα με τους αναλυτικούς πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος (σ.σ.: με βάση τον μαθηματικό τύπο που υπολογίζονται οι δόσεις από τα Ταμεία), διαμορφώνεται για ενδεικτικά ποσά χρεών από 3.500 ευρώ ως 30.000 ευρώ ως εξής:

  1. Οφειλή 3.500 ευρώ που θα ρυθμιστεί σε 72 δόσεις με τόκο 2,5% θα ανέλθει στα 3.773 ευρώ, με ποσό μηνιαίας δόσης 52 ευρώ. Με 48 δόσεις και τόκο 2,5% ο οφειλέτης θα έχει να πληρώσει συνολικά 3.682 ευρώ με μηνιαία δόση 77 ευρώ, ενώ αν επιλέξει τις 36 άτοκες δόσεις η οφειλή θα παραμείνει στις 3.500 ευρώ και η μηνιαία δόση θα είναι στα 97 ευρώ. Πρακτικά, οι πολλές δόσεις μπορεί να μειώνουν τη μηνιαία πληρωμή (π.χ. 52 ευρώ στις 72 δόσεις έναντι 97 ευρώ στις 36 δόσεις) αλλά το κέρδος εξανεμίζεται, γιατί στις πολλές δόσεις μπαίνει τόκος και το χρέος αυξάνεται (π.χ. η οφειλή των 3.500 ευρώ παίρνει τόκο 273 ευρώ στις 72 δόσεις).
  2. Οφειλή 8.000 ευρώ που θα ρυθμιστεί σε 72 δόσεις με τόκο 2,5% θα ανέλθει στα 8.623 ευρώ, με ποσό μηνιαίας δόσης 120 ευρώ. Με 42 δόσεις και τόκο 2,5% ο οφειλέτης θα έχει να πληρώσει συνολικά 8.363 ευρώ με μηνιαία δόση 199 ευρώ, ενώ με 36 άτοκες δόσεις η οφειλή θα παραμείνει στις 8.000 ευρώ και η μηνιαία δόση θα είναι 222 ευρώ. Στις 72 δόσεις θα πληρώσει και τόκο 623 ευρώ, στις 42 δόσεις ο τόκος πέφτει στα 363 ευρώ ενώ στις 36 δόσεις είναι μηδενικός.
  3. Οφειλή 20.000 ευρώ που θα ρυθμιστεί σε 72 δόσεις με τόκο 2,5% θα ανέλθει στα 21.558 ευρώ, με δόση ρύθμισης 299 ευρώ το μήνα. Με 64 δόσεις ο οφειλέτης θα έχει να πληρώσει συνολικά 21.384 ευρώ (κεφάλαιο και τόκοι) με μηνιαία δόση 334 ευρώ, ενώ με 37 δόσεις η οφειλή θα ανέλθει στις 20.802 ευρώ (τόκος 802 ευρώ) και η δόση ρύθμισης βγαίνει στα 562 ευρώ το μήνα. Αν επιλέξει τις 36 δόσεις γλιτώνει τόκους 802 ευρώ και η δόση βγαίνει μικρότερη, στα 556 ευρώ το μήνα.
  4. Οφειλή 30.000 ευρώ που θα ρυθμιστεί σε 72 δόσεις με τόκο 2,5% θα ανέλθει στα 32.337 ευρώ, με δόση ρύθμισης 449 ευρώ το μήνα. Το ποσό είναι φαινομενικά μικρό λόγω των πολλών δόσεων, πλην όμως κρύβει και ένα καπέλο τόκων 2.337 ευρώ. Αν ο οφειλέτης πάει στις 56 δόσεις ο τόκος είναι 1.815 ευρώ, η ρυθμιζόμενη οφειλή 31.815 ευρώ και η μηνιαία δόση 568 ευρώ. Με 37 δόσεις η οφειλή θα ανέλθει στις 31.202 ευρώ (τόκος 1.202 ευρώ) και η δόση ρύθμισης βγαίνει στα 843 ευρώ το μήνα. Αν επιλέξει τις 36 δόσεις γλιτώνει τόκους 1.202 ευρώ και η δόση βγαίνει μικρότερη, στα 833 ευρώ το μήνα.

Οι δόσεις ρύθμισης για τα χρέη της πανδημίας(*)

Βασική οφειλή 72 δόσεις 64 δόσεις 56 δόσεις 48 δόσεις 42 δόσεις 37 δόσεις
Ποσό ρύθμισης με τόκο Μηνιαία δόση Ποσό ρύθμισης με τόκο Μηνιαία δόση Ποσό ρύθμισης με τόκο Μηνιαία δόση Ποσό ρύθμισης με τόκο Μηνιαία δόση Ποσό ρύθμισης με τόκο Μηνιαία δόση Ποσό ρύθμισης με τόκο Μηνιαία δόση
3.500 3.773 52 3.742 58 3.712 66 3.682 77 3.659 87 3.640 98
4.500 4.851 67 4.811 75 4.772 85 4.733 99 4.704 112 4.680 126
5.000 5.390 75 5.346 84 5.303 95 5.259 110 5.227 124 5.200 141
6.000 6.467 90 6.415 100 6.363 114 6.311 131 6.273 149 6.240 169
8.000 8.623 120 8.553 134 8.484 152 8.415 175 8.363 199 8.321 225
10.000 10.779 150 10.692 167 10.605 189 10.519 219 10.454 249 10.401 281
20.000 21.558 299 21.384 334 21.210 379 21.037 438 20.909 498 20.802 562
30.000 32.337 449 32.076 501 31.815 568 31.556 657 31.363 747 31.202 843

(*) Το ποσό ρύθμισης από 37 ως 72 δόσεις επιβαρύνεται με τόκο 2,5%.

Η ρύθμιση με 36 άτοκες δόσεις

Βασική οφειλή Δόσεις και ποσά ρύθμισης ανά μήνα
36 δόσεις 32 δόσεις 28 δόσεις 24 δόσεις 18 δόσεις 12 δόσεις
3.500 97 109 125 146 194 292
4.500 125 141 161 188 250 375
5.000 139 156 179 208 278 417
6.000 167 188 214 250 333 500
8.000 222 250 286 333 444 667
10.000 278 313 357 417 556 833
20.000 556 625 714 833 1.111 1.667
30.000 833 938 1.071 1.250 1.667 2.500

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

Πηγή: patrastimes.gr