Αλλαγές στο ”καθεστώς” των εισφορών επί των αποδοχών με απόδειξη δαπάνης (“τίτλος κτήσης”) σχεδιάζει η κυβέρνηση.
Πληροφορίες του Capital.gr από αρμόδια στελέχη αναφέρουν πως αν και δεν έχει διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο των παρεμβάσεων, ειδικά καθώς εμπλέκονται δύο υπουργεία (σ.σ. Εργασίας και Οικονομικών), βασικό σενάριο το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει τη μείωση του ορίου αμοιβής στο οποίο μπορεί να “κόψει” κανείς απόδειξη δαπάνης και την απαλλαγή (έως αυτού του ορίου) από κάθε εισφορά.

Υπενθυμίζεται πως με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (το οποίο έχει διαμορφωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση) προβλέπονται εισφορές 20,28% (13,33% για κύρια ασφάλιση και 6,95% για υγεία) επί της καθαρής αμοιβής της απόδειξης δαπάνης.

Μάλιστα, τις εισφορές αυτές τις καλύπτει πλήρως ο εργαζόμενος, χωρίς καμία συμμετοχή του εργοδότη του.

Επίσης, για να “κόψει” κανείς απόδειξη δαπάνης, θα πρέπει το εισόδημα του από τις συναλλαγές αυτές να μην ξεπερνάνε τις 10.000 ευρώ.

Αν οι συναλλαγές ξεπερνάνε τις 10.000 ευρώ, τότε ο αμειβόμενος θα πρέπει να ”κόψει” δελτίο παροχής υπηρεσιών (”μπλοκάκι”).

Εκείνο το οποίο εξετάζεται είναι να πέσει το όριο της αμοιβής για την οποία μπορεί κανείς να ”κόψει” κανείς απόδειξη δαπάνης και, ταυτόχρονα, να μην πληρώνει καθόλου εισφορές επί της αμοιβής αυτής.
Για παράδειγμα, θα μπορούσε το όριο να πέσει ακόμα και στις 5.000 ευρώ και για το εισόδημα να μην επιβαρυνόταν με καμία ασφαλιστική εισφορά, ενώ με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο θα επιβαρυνθεί με εισφορές 20,28%.

Μία τέτοια αλλαγή θα συμβάδιζε με το συνολική ”γραμμή” των παρεμβάσεων στην παράλληλη ασφάλιση (δεδομένου πως όσοι αμείβονται με απόδειξη δαπάνης ασκούν ταυτόχρονα και μία άλλη μισθωτή ή /και ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα) τις οποίες προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος Βρούτση που ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Υπενθυμίζεται πως με βάση το νόμο αυτό όποιος πληρώνει τουλάχιστον 252 ευρώ/μήνα είτε ως μισθωτός, είτε ως επαγγελματίας και ασκεί παράλληλα και άλλη (ή άλλες) ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα, δεν υποχρεούται να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές για το εισόδημα από την άλλη (ή τις άλλες δραστηριότητες).

Αν, όμως, οι εισφορές που καταβάλλει κάποιος ως μισθωτός ή ως επαγγελματίας ανέρχονται σε επίπεδο κάτω από τα 252 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσει τη διαφορά μέχρι το επίπεδο αυτό.

Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλλει μόνο εισφορές 252 ευρώ/μήνα για τη μία δραστηριότητα του (είτε τη μισθωτή, είτε την ελεύθερη επαγγελματική), ανεξάρτητα από το πλήθος των άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Από αυτή την άποψη, εφόσον περάσει η εξεταζόμενη απαλλαγή από εισφορές για όσους αμείβονται με απόδειξη δαπάνης μέχρι ενός ορίου (πολλώ δε μάλλον αν αυτό μειωθεί, όπως εξετάζεται), τουλάχιστον για όσους μισθωτούς ή επαγγελματίες ήδη καταβάλλουν τουλάχιστον 252 ευρώ/μήνα για εισφορές, τότε θα προκύψει παραπέρα ασφαλιστική ελάφρυνση για τους παράλληλα απασχολούμενους.

Πηγή: patrastimes.gr