Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., την 11η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι με τα παρακάτω θέματα:

1)     Έγκριση της υπ’ αριθ. 53/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων που αφορά στην έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης – Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού)

2)     Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 156/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)

3)     Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 158/2020 Τριμελούς Εφετείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)

4)     Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 173/2021 αποφάσεως του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομικλη Σύμβουλος)

5)     Έγκριση των από 20-04-2021 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και από 23-04-2021 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου και ανάδειξη Προσωρινού Μειοδότη, του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση των Οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πατρέων 2021»  προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2021 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

6)     Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠΒιοαποβλήτων», σύμφωνα με την αριθ. 4/2021, Μελέτη – Διακήρυξη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού των  1.459.600,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος Χ. Θεοδωρόπουλος, – Αρμ. Δ/ντές)

7)     Έγκριση Διενέργειας, Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του  διαγωνισμού, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της διακήρυξης,  της αριθ. 05/2021  Μελέτης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Θερμής Ασφάλτου, Ασφαλτικού Γαλακτώματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος» – CPV: 44113620-7 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος, – Αρμ. Δ/ντές)

8)     Παραχώρηση εξοπλισμού του έργου SPARC στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος, – Αρμ. Δ/ντής)

9)     Έγκριση του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου: «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

10) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) αρχικής σύμβασης και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου και 12ου Νηπιαγωγείου Πατρών», αναδόχου «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

11) Συγκρότηση Επιτροπών (Γνωμοδοτικό Όργανο και Επιτροπή Ενστάσεων) της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας για το 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

12) Διαγραφή οφειλής (Βλάχου Θεοδώρα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

13) Διαγραφή οφειλής (Κοναξή Ευφροσύνη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

14) Διαγραφή οφειλής (Παπακωνσταντινόπουλος Γεώργιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

15) Διαγραφή οφειλής (Παπακωνσταντίνου Ευαγγελία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Πηγή: patrastimes.gr