Η Οργανωτική Επιτροπή της Patras IQ, στην Συνεδρίασή της (9/9/2021) αποφάσισε την μετάθεση διεξαγωγής της έκθεσης για τις ημερομηνίες: 4 έως και 6 Δεκεμβρίου 2021 και 7 έως και 12 Δεκεμβρίου 2021 (παραμένει επισκέψιμη).
Με την μετάθεση των ημερομηνιών, όπως ανακοινώθηκε, η Οργανωτική Επιτροπή στοχεύει:

στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους εκθέτες (εγγεγραμμένους και δυνητικούς),
στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα η διατήρηση των ψηφιακών τους αναρτήσεων στο διαδίκτυο,
στη διευκόλυνση των συμμετεχόντων για την κατάλληλη προετοιμασία του προς ανάρτηση ψηφιακού υλικού τους, στην περαιτέρω παρουσίαση των ώριμων και καινοτόμων ιδεών και προϊόντων τους &
στην αναβάθμιση των υπηρεσιών δικτύωσης
Επιπρόσθετα, η Οργανωτική Επιτροπή της Patras IQ αποφάσισε την επιμήκυνση των ημερομηνιών εγγραφής. Αναλυτικές Πληροφορίες: https://patrasiq.gr/

Πηγή: patrastimes.gr