Σύμφωνα με τις τράπεζες, στο πρώτο τρίμηνο εμφανίστηκε μικρή αύξηση της ζήτησης για επιχειρηματικά δάνεια. Οι ίδιες προβλέπουν, σε σχετική έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος, ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί και το επόμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η ζήτηση των δανείων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσίασε αύξηση έως έναν βαθμό το πρώτο τρίμηνο, κυρίως λόγω της αύξησης των χρηματοδοτικών αναγκών τους για δημιουργία αποθεμάτων και για κεφάλαια κίνησης. Το επόμενο τρίμηνο η συνολική ζήτηση τόσο των μακροπρόθεσμων όσο και των βραχυπρόθεσμων δανείων από τις επιχειρήσεις αναμένεται να αυξηθεί έως έναν βαθμό.

Επιχειρήσεις
Η ζήτηση αυτή για κεφάλαια ώστε να είναι έτοιμες οι επιχειρήσεις κατά την επανεκκίνηση της οικονομίας φαίνεται, επίσης, τόσο από τα δάνεια όσο και από τις καταθέσεις τους. Στο πρώτο δίμηνο, και ειδικότερα τον Φεβρουάριο, εκδηλώθηκε ξεκάθαρη άνοδος στις εκταμιεύσεις νέων δανείων προς συγκεκριμένους τομείς που συνδέονται άμεσα με το άνοιγμα της αγοράς και με την καλοκαιρινή και τουριστική σεζόν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο κλάδος του εμπορίου, ύστερα από μηδενική εκταμίευση τον Ιανουάριο, ζήτησε και πήρε δάνεια 172 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναδιάρθρωση των δανείων στον εμπορικό τομέα, ο οποίος ήταν ένας από τους κλάδους που έλαβαν τα περισσότερα δάνεια το 2020 μετά τη μεταποίηση. Έτσι, λοιπόν, το εμπόριο αποπλήρωσε βραχυπρόθεσμα δάνεια και γραμμές πίστωσης. Ταυτόχρονα, αντικατέστησαν αυτές τις ακριβότερες πιστώσεις με δάνεια μεγαλύτερης διάρκειας, κυρίως άνω των 5 ετών (120 εκατ.). Κινητικότητα παρατηρήθηκε και από τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις. Σε όλο το 2020 είχαν πάρει νέα δάνεια 188 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο στο πρώτο δίμηνο οι νέες πιστώσεις ανήλθαν σε 38 εκατ., εκ των οποίων τα 36 εκατ. εκταμιεύθηκαν τον Φεβρουάριο.
Καταθέσεις
Από την πλευρά των καταθέσεων, ύστερα από καθαρή άνοδο των υπολοίπων το 2020 κατά 9,1 δισ. ευρώ, στο πρώτο δίμηνο του νέου έτους παρατηρήθηκαν καθαρές εκροές 1,7 δισ., οι οποίες προήλθαν εξολοκλήρου από τις καταθέσεις όψεως και παρατηρήθηκαν τον Ιανουάριο. Η αύξηση των καταθέσεων πέρσι αποδόθηκε στις αναστολές πληρωμών και τα μέτρα στήριξης. Σε ό,τι αφορά το πρώτο δίμηνο του έτους, η αλλαγή ερμηνεύεται συνδυαστικά με τα δάνεια. Αφενός τον Ιανουάριο υπήρξαν αναδιαρθρώσεις και αποπληρωμές, ενώ τον Φεβρουάριο εμφανίστηκαν οι νέες πιστώσεις. Αφετέρου, για το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων των οποίων τα δάνεια ήταν σε αναστολή η περίοδος των moratorium έληξε στις αρχές του έτους, με τον μεγαλύτερο όγκο τον Ιανουάριο. Τραπεζικά στελέχη βλέπουν θετικά την εξέλιξη αυτή, καθώς δείχνει ότι για όσους έληξε η αναστολή ξεκίνησαν να πληρώνουν ή εντάχθηκαν σε πρόγραμμα σταδιακής ένταξης (και ενδεχομένως μέχρι να ανοίξει το Γέφυρα 2). Η προσαρμογή αυτή φάνηκε από τη μικρή αύξηση των καταθέσεων τον Φεβρουάριο (149 εκατ. ευρώ). Πάντως, ακόμη παραμένει το υπόλοιπο των καταθέσεων των επιχειρήσεων αυξημένο κατά περίπου 6-7 δισ. ευρώ υψηλότερα από ό,τι στα τέλη του 2019.

Νοικοκυριά
Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παραμένει σταθερή, ενώ οι καταθέσεις συνεχίζουν να αυξάνονται. Το 2020 αυξήθηκαν κατά 10 δισ. και στο πρώτο δίμηνο του έτους κατά 975 εκατ. ευρώ. Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι στο επόμενο διάστημα αναμένεται να δούμε μείωση των καταθέσεων ή τουλάχιστον πτώση του ρυθμού αύξησης, λόγω του ανοίγματος της αγοράς και της κατανάλωσης. Τέλος, πολλά μέτρα στήριξης θα περιοριστούν, ενώ θα ξεκινήσει η πληρωμή υποχρεώσεων που είχαν ανασταλεί.

Πηγή: patrastimes.gr