Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις κάνοντας χρήση των κωδικών Taxisnet που διαθέτουν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Δήμο Αθηναίων ηλεκτρονικά για 37 υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών https://eservices.cityofathens.gr/

Επιλέγοντας τον τύπο της αίτησης και επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται για κάθε διαδικασία, αυτόματα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία από την αρμόδια υπηρεσία, το αιτούμενο πιστοποιητικό/έγγραφο «ανεβαίνει» στην ηλεκτρονική θυρίδα του ενδιαφερόμενου.

Οι υπηρεσίες

1. Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφου Άδειας Λόγω Απώλειας
2. Αίτηση για νέα παροχή ρεύματος
3. Αίτηση Επανασύνδεσης Ηλεκτρικού Ρεύματος
4. Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες
5. Αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα
6. Αίτηση Εποχικής Χρέωσης (βάσει Ν. 429/76, άρθρο 5, παρ. 2)
7. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π.
8. Αίτηση Τροποποίησης Συντελεστή Χρέωση (Επαγγελματικός – Οικιακός)
9. Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας Άγαμης Μητέρας
10. Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας μετά από απόκτηση τέκνου εντός συμφώνου συμβίωσης
11. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
12. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
13. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
14. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
15. Αρχική Εγγραφή στο Δημοτολόγιο όσων αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια
16. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
17. Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας για εκλογικούς καταλόγους
18. Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου
19. Διόρθωση Κυρίου Ονόματος
20. Διόρθωση Τόπου Γέννησης
21. Εγγραφή Τέκνων στο Δήμο Αθηναίων λόγω Αναγνώρισης
22. Καταχώρηση Λύσης Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης
23. Μεταδημότευση Άγαμου Ενήλικα στα Δημοτολόγια του Δήμου Αθηναίων
24. Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
25. Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι γραμμένα στον ίδιο Δήμο
26. Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι δημότης του Δήμου Αθηναίων
27. Πιστοποιητικό Γέννησης
28. Πιστοποιητικό Διπλοεγγεγραμμένου
29. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
30. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
31. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
32. Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
33. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
34. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για μειωμένη θητεία
35. Προσθήκη Κύριου Ονόματος
36. Χορήγηση Βεβαίωσης Δημοτικής Ενημερότητας
37. Χορήγηση Κατάστασης Ανεξόφλητων Οφειλών.

Οι πολίτες μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε αίτηση, και το σχετικό παραγόμενο αποτέλεσμα, είτε πρόκειται για πιστοποιητικό, είτε για διοικητική πράξη, ανεβαίνει στο αποθετήριό τους και μπορεί να αποθηκευτεί εκεί για μελλοντική χρήση, όπως π. χ. ένα πιστοποιητικό γέννησης.

Πηγή: patrastimes.gr